Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Torshov KLP støtter fast svømmeaktivitet på Torshov Transittmottak

KLP støtter fast svømmeaktivitet på Torshov Transittmottak

Med kr. 20.000 i støtte fra KLP via Norsk Folkehjelps Flyktning- og integreringsenhet, har mottaket nå lagt opp til svømmeturer til Tøyenbadet 2 ganger per uke ut 2015. For støtten har vi også kjøpt inn svømmetøy til de beboere som trenger å låne dette. Tiltaket er veldig populært blant både barnefamilier og voksne for øvrig. Dette er en type aktivitet som er både sosial og bidrar til sunn fysisk aktivitet, som er positivt for våre beboere.

Takk til KLP for støtten!

Noen av beboerne som har deltatt på svømming og deltatt på norsk kurs på mottaket i juli skriver (redigert ut ifra korrektur): 

Det var kjempe bra dag, dette er den beste opplevelsen vi hadde noensinne, dette var en positiv aktivitet både fysisk og ikke minst psykisk. Alle var fornøyd med resultatene av svømme deltakelsen.
Svømme hallen var god opplevelse til beboerne å besøke til. Det har vært organisert av både Torshov transittmottak ansatte i samarbeid med beboerne, noen av beboerne var første gang å bade med andre mennesker. De var derfor sjenert. En av beboerne fortalte at det var første gang han svømte i rent vann.

Som nyankomne til Norge er vi imponert av Norsk befolkning som er menneskelig og generøse i måten de har behandlet oss.

Vennlig hilsen noen beboere av Torshov transittmottak som deltar på svømmeaktiviteten.

03.08.2015 | Hugo Limkjær