Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Torshov Skikkelig flott 1.Mai markering på Torshov Transittmottak

Skikkelig flott 1.Mai markering på Torshov Transittmottak

Etter frokost samlet vi våre beboere for å høre en appell fra Norsk Folkehjelp ved Ingeborg Moa.

Moa delte sine erfaringer fra opprinnelseslandet til mange beboere og snakket om hva det betyr for Norge å inkludere mennesker fra andre land, at vi har mye å lære av hverandre. Det ble godt mottatt!
Beboerne inviterte så til musikk og dans og, det ble også tid til spørsmål og svar om 1.mai og arbeiderklassen i Norge og noen av beboernes opprinnelsesland.
23 beboere med 6 frivillige fra Solidaritetsungdommen i Norsk Folkehjelp dro så i samlet følge til Youngstorget for å høre på talene og bidra som bøssebærere. De deltok så i 1.mai toget under Norsk Folkehjelp banneret.
Etter 1.mai toget ble beboerne med alle andre Folkehjelpere til hoved kontoret og spiste pizza sammen med ansatte og frivillige.
1.mai feiringen skapte en stor glede blant våre beboere og ikke minst ble det en aktiv dag.

15.05.2015 | Hugo Limkjær