Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak Torshov Velkommen til markering av Verdens Flyktningedag og Åpen Dag på Torshov Transittmottak

Velkommen til markering av Verdens Flyktningedag og Åpen Dag på Torshov Transittmottak

Vi ønsker våre venner, naboer og samarbeidspartnere hjertelig velkommen til å være sammen med oss fredag 19.juni kl. 15:00-18:00. 

Verdens flyktningdag er en FN-dag som markeres den 20. juni. Dagen er opprettet for å få oppmerksomhet for flyktningers liv verden over. Dagen ble etablert i år 2000 av FNs generalforsamling og ble først markert i 2001. Datoen ble valgt for å falle sammen med Afrikas flyktningdag. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) velger hvert år et tema og koordinerer markeringer verden over.

Les mer her:

http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-dag-for-flyktninger  

08.06.2015 | Hugo Limkjær