Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Au Pair Center Håndbok

Håndbok

HANDBOK-AUPAIR-1

AU PAIR I NORGE

En håndbok for au pairer og vertsfamilier

Det å komme til Norge som au pair kan være spennende og lærerikt. Samtidig er de spesielt utsatt for å havne i vanskelige situasjoner siden de bor hos dem du «jobber» for, og ingen har ansvaret for å følge dem opp.

Vertsfamilien påtar seg et ansvar ved å ha et ungt menneske boende i hjemmet deres. Mange vertsfamilier er ikke godt nok forberedt på hva det vil si å ha en au pair og hvordan dette påvirker familiesituasjonen.

Skulle det oppstå konfliktsituasjoner vil denne håndboka være et nyttig verktøy for å finne frem til best mulige løsninger. Kjennskap til og forståelse av rettigheter og hva som forventes er viktig.

Økt informasjon forebygger utnytting av au pair ordningen og av au pairer.

Diskusjonene om hvorvidt au pair ordningen er fordekt arbeid eller kulturutveksling har pågått over lengre tid. Dette er ikke noe vi tar standpunkt til i denne boken. Vi ser likevel at lovverket gir endel motstridende signaler. I kontrakten mellom vertsfamilier og au pairer står det tydelig at det er kulturutveksling. Samtidig er en del av dine oppgaver som au pair definert som arbeid av Skatteetaten, og de må betale skatt. Au pairer er også omfattet av ferieloven.

Disse og andre utfordringer au pair og vertsfamilie står overfor diskuteres i denne håndboken.

Last ned håndboken her: