Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Au Pair Center Nyheter Au Pair Center – et sted for råd og hjelp

Au Pair Center – et sted for råd og hjelp

I Brennpunkt-dokumentaren «Herskap og Tjenere», møter vi Christy på 27 år som er blitt grovt utnyttet av sin vertsfamilie. 

Nylig ble vi på På NRK Brennpunkt kjent med flere unge jenter fra Filippinene som kom til Norge gjennom au pairordningen. Christy på 27 år, ønsket å reise til Norge på kulturutveksling for å benytte godtgjørelsen for au pairoppgavenetil å gi  sin egen familie på Filippinene et lettere liv. I stedet for å bli godt mottatt av sin norske vertsfamilie opplevde hun å bli grovt utnyttet av dem.  Christy og 10 andre au pairer har anmeldt sine vertsfamilier for menneskehandel.

 

En informasjons- og rådgivningstjeneste for au pairer og vertsfamilier

Norsk Folkehjelp åpnet, i samarbeid med Fagforbundet, i januar 2013 Au Pair Center/ On Equal Terms. Det skal være en informasjons- og rådgivningstjeneste for au pairer og vertsfamilier. Senteret ligger sentralt plassert mellom tinghuset og lagmannsretten i Oslo sentrum. – – Større bevisstgjøring av rettigheter og plikter for begge parter vil kunne forebygge senere konflikter mellom vertsfamilier og au pair, og ikke minst justere enkelte vertsfamiliers forventninger til au pairenes arbeidsinnsats sier daglig leder Magnhild Otnes. – Til oss kan au pairen komme for å få råd, veiledning eller juridisk bistand ved behov.

 

I Brennpunkt-dokumentaren «Herskap og Tjenere», ser vi Christy snakker med en venninne hos Filipino Workers Organization, hun har skiftet vertsfamilie og kan endelig smile. Nå har hun det bra og trives hos sin nye vertsfamilie. Detet er her Au pair Center kan gjøre en forskjell. – Dersom vi får informasjon om at au pairer opplever at vertsfamilien ikke overholder kontrakten, kan vi tilby mekling eller bistå med råd for raskere å finne ny vertsfamilie, sier Otnes.

 

Juridisk bistand

Au Pair Center/ On Equal Terms har en juridisk rådgiver, Marit Vik. Hun bistår med mekling mellom au pair og vertsfamilier og samarbeider tett med advokatene i Fagforbundet for å finne løsninger begge parter kan leve med. Ved behov kan vi også ta saker til retten. Da vil dyktige advokater i Fagforbundet føre sakene på pro bono basis for au pairen. Dette vil klart bedre rettssikkerheten for dem i tilfeller der vertsfamilier bryter avtalevilkårene eller misbruker dem, enten ved grov arbeidsutnyttelse eller grove brudd på vilkårene for ordningen.

 

Forebyggende

– Når vertsfamilier ser at au pairen kan få hjelp til å kjøre saker i retten og at det kan føre til rettslige og økonomiske konsekvenser for vertsfamilien tror vi vil gjøre det mindre attraktivt for familier som ønsker å benytte au pair ordningen som en mulighet til å skaffe seg billig hushjelp sier leder for Norsk Folkehjelps enhet for Flyktninger og Integrering, Trygve Augestad. – Mer gjennomsiktighet når sakene løftes ut av de private hjem vil klart ha en preventiv virkning for de som tror det er lett å» lure» systemet, sier han.

– Menneskehandelsaker som følger av straffeloven er først og fremst politisaker og selv om vi kan være gode støttespillere for au pairer som blir utsatt for menneskehandel, vil det først og fremst være politiets oppgave å etterforske og eventuelt straffeforfølge slike saker, sier Augestad.

Fokus på å nå fram

Å nå fram til au pairer og vertsfamilier vil  være hovedfokus for Au Pair Center i månedene fremover. Det vil avholdes informasjonsmøter for både au pairer og vertsfamilier, vi vil oppsøke kirker og andre møtesteder hvor au pairene treffes. Vi vil jobbe systematisk med innhenting av rådata som senere kan brukes i politiske beslutningsprosesser om ordningen. – Senteret vil tilby rettighetsopplæring via Kvinner Kan kurs for au pairene. Og ikke minst vil vi være en viktig nødhavn for de som brått plasseres på gata og vil kunne gi tilbud om mat og husly i en ellers svært vanskelig situasjon, forteller Maghild Otnes.

 

Senteret er åpnet for rådgivning, veiledning og juridisk bistand til de som ønsker det på telefon fra kl. 9.00 til 15.00.Drop inn tider for samtaler tirsdager kl. 10 til 12, torsdager kl.17 til 20 og fredager k. 10 til 12.   Søndager har vi åpen kafe for au pairer fra kl 14 til 16

25.04.2013 | Lise Mensner, Rådgiver i Norsk Folkehjelp
Tilbake