Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Au Pair Center Til vertsfamilien

Til vertsfamilien

Til vertsfamilien

(Tekst: Linn Stalsberg Foto: Werner Anderson)

Selvsagt kan en au pair være til stor hjelp i en travel hverdag, men hun eller han er først og fremst et ungt menneske dere som familie må være oppriktig interessert i å bli kjent med. I møte med en ny kultur kan man få spennende nye hverdager for både små og store.

 For å bli en vertsfamilie til en au pair stilles følgende krav:

 Vertsfamilien kan være ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn eller enslig forelder med barn. 

 • Vertsfamilien må ha god kjennskap til det norske samfunnet og snakke norsk med au pairen.  
 • Dersom en av vertsforeldrene er av samme nasjonalitet som au paien, må han eller hun ha bodd minst 10 år i Norge. 
 • Vertsfamilien kan bare ha én au pair om gangen. 
 • Vertsfamilien må behandle au pairen som et familiemedlem.

Du kan ikke være vertsfamilie hvis du er:

 •  Enslig og ikke har barn 
 • Au pair-søkerens eget familiemedlem i rett opp- eller nedstigende linje, eller au pairens søsken, søskenbarn, svoger/svigerinne, onkel eller tante. 

Som vertsfamilie står du fritt til å velge om du vil finne en au pair gjennom et byrå, som Atlantis Utveksling og Energy Au Pair Norway, eller via private annonser på internett. Uansett hvordan du og au pairen finner hverandre, er det det samme norske regelverket rundt au pair-ordningen som gjelder. Du kan ikke lage en egen privat kontrakt med au pairen som går på tvers av regelverket.

Les mer om regelverket i teksten: Dine rettigheter som au pair i Norge

Har du spørsmål om regelverket eller au pair-ordningen? Kontakt Au Pair Center.

Kort om ting du skal huske på:

 • Med en gang au pairen kommer til Norge, må vertsfamilien sørge for at hun eller han får lovpålagt røntgenundersøkelse og hudtest for tuberkulose. 
 • Vertsfamilien skal betale forsikring for au pairen. Forsikringen kan tegnes i Norge og hele EU/EØS-området eller, under visse forutsetninger, i au pairens hjemland.
 • Dere må skrive en arbeidskontrakt, undertegnet av au pairen og vertsfamilien, som regulerer au pairens arbeidsvilkår og gir au pairen følgende rettigheter:
 • Minimum lønn/lommepenger på 5200 NOK brutto (før skatt) per måned, i tillegg til fri kost og losji
 • Maksimum 30 arbeidstimer per uke. Au pairen skal normalt ikke arbeide mer enn 5 timer per dag. Arbeid ut over dette er ikke tillatt, selv mot ekstra betaling
 • Kun adgang til å arbeide for vertsfamilien. Au pairen har ikke lov til å arbeide for andre arbeidsgivere eller privatpersoner 
 • Au pairen skal bo i vertsfamiliens bolig der han/hun skal ha sitt eget rom
 • Rett på fri i henhold til ferieloven
 • Anledning til å delta i norskopplæring betalt av vertsfamilien med inntil 7800 NOK per år, og i fritidsaktiviteter

Vil du si opp au pairen?

 • Arbeidskontrakten kan sies opp av begge parter med en frist på minst én måned. Hvis vertsfamilien behandler au pairen dårlig eller gjør seg skyldig i grovt brudd på sine forpliktelser etter kontrakten, anbefales au pairen å kontakte det lokale politiet. I slike tilfeller kan au pairen si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning. 
 • Det er kun UDI som kan tilbakekalle en arbeidstillatelse. Hvis vertsfamilien sier opp kontrakten medfører ikke dette at au pairen umiddelbart må forlate Norge

Glem aldri maktbalansen

Mange au pairer som kommer til Norge fra land utenfor Europa, kommer fra fattigdom, og endog nød. At vi som vertsfamilier er rike, kan språket og systemet, skaper en skjev maktbalanse i forholdet mellom au pair og vertsfamilie.

Som vertsfamilie må man alltid være dette ansvaret bevisst i både praktiske avtaler i det daglige, og i holdninger overfor og i interesse for au pairens kultur. Ikke glem at du skal bli kjent med hennes kultur, og at dere kan knytte bånd for livet.