Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken

DiMe_Logo-RGB

DiMe - Diskrimineringshjelpen og meglingsbenken tar imot og sorterer saker til politiet, Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Konfliktrådet – eller tilbyr selv megling i trygge rammer der dette er riktig og ønskelig. DiMe bistår også med å skrive klager og anmeldelser.

Målet er å bistå personer som faller gjennom det etablerte systemet og ellers ikke ville fått hjelp, og sikre at de føler seg sett, hørt og tatt på alvor. Lavterskeltilbudet er ment å være et sted å henvende seg, bli møtt på en anerkjennende måte og føle at noen «gjør noe» med henvendelser som ellers ikke ville bli fanget opp av systemet. Et slikt organ vil kunne ha stor betydning for den enkelte utsatte. Det motsatte – å ikke bli møtt og ivaretatt – kan lede til en følelse av avmakt, utenforskap, og kanskje sinne som igjen kan føre til destruktivitet. Vi inviterer partene inn til megling slik at både den som klager og den som er innklaget får mulighet til å legge frem sine syn, og komme til en enighet ved hjelp av profesjonell megling på «Meglingsbenken». Å oppleve rettferdighet er vesentlig for menneskers fysiske og psykiske helse.

Et annet mål for DiMe er å fange opp mørketall innenfor rasisme og diskriminering samt føre statistikk over forekomster. Statistikken vil danne grunnlag for videre arbeid og tiltak: Fokus mot utsatte grupper/områder, kursvirksomhet, nye prosjekter og politisk arbeid.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter og Skeiv Verden.

Har du en sak eller ønsker du å lære mer om DiMe, ta kontakt med oss på telefonnummer 981 31 217 eller på epost dime@dhjelpen.no.

Følg oss også på Facebook https://www.facebook.com/DiMeOslo/