Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Folkevenn Frivillighetssamling 16. og 17. januar 2016

Frivillighetssamling 16. og 17. januar 2016

Norsk Folkehjelps ståsted i flyktningdebatten
Lise Mensner, politisk rådgiver på flyktning- og integreringssaker

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tiltak, tips og ordninger for samarbeid med den organiserte frivilligheten
v/ Morten Tjessem, seksjonsleder Inkludering og deltakelse, regionkontor Øst

Siste nytt om norsk frivillighet
v/ Norsk Folkehjelps stabssjef Birgitte Brekke        

Hva er et asylmottak? Orientering om akuttmottak, transittmottak og ordinære mottak                                                                   
v/ Bendix Jørgensen fra Flyktning- og integreringsenheten

Prosessen med å søke asyl og ankemuligheter ved avslag
v/ Inger Sylvia Johannesson fra Flyktning- og integreringsenheten

Hva gjør Norsk Folkehjelp i Syria?
Innledning v/ Trude Falch, leder av Midtøsten-arbeidet i Utlandsavdelingen

Suksesskriterier for frivillig innsats ved mottakene våre                                            
v/ frivillighetskoordinator Irma Julardzija, Flyktning- og integreringsenheten

NF Oasen

Lydfil med oppsummering av samlingen