Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Kurs og metoder

Kurs og metoder

Hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet?

Et interaktivt kurs for tillitsvalgte, HR-ansatte og ledere som vil lære mer om diskrimineringsloven og egne holdninger for en mer inkluderende og mangfoldig arbeidsplass.

Kvinner Kan

Et mestringskurs for kvinner med minoritetsbakgrunn, med mål om å øke deltakernes kompetanse på egne ferdigheter som arbeidstaker og aktiv samfunnsdeltaker.

Menneskebiblioteket

Menneskebiblioteket er et interaktivt bibliotek hvor du kan låne et menneske på samme måte som du låner en bok på biblioteket.

Rik på mangfold-en fagbevegelse for alle

Norsk Folkehjelp i samarbeid med LO lanserer 25 februar 2020 et nytt nettverk kalt Rik på mangfold- en fagbevegelse for alle.

 

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe)

Har du opplevd eller vært vitne til rasisme og diskriminering? Meld fra til oss! DiMe er et lavterskel klageorgan som tilbyr gratis juridisk rådgivning og megling i rasisme- og diskrimineringssaker.