Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Kurs og metoder

Kurs og metoder

Hvordan styrke tillitsvalgtrollen i et mangfoldig arbeidsliv?

Et kurs for tillitsvalgte som vil lære mer om hvordan man bidrar til inkludering og hindrer diskriminering på arbeidsplassen.

Kvinner Kan

Et mestringskurs for å motivere og mobilisere kvinner med minoritetsbakgrunn for å få dem inn i arbeidslivet.

Menneskebiblioteket

Menneskebiblioteket er et interaktivt bibliotek hvor du kan låne et menneske på samme måte som du låner en bok på biblioteket.

Skjellsord i skolegården

Mongo! Jævla homse! Jøde! Muslim! Hore! Dette er skjellsord lærere kan høre i klasserommet og i skolegården. Hvordan kan vi bekjempe bruken av dem?

Fordommer.no

Terroren 22. juli 2011 synliggjorde på sitt mest bestialske hva ekstreme holdninger på høyresiden kan føre til. Vi gir deg fakta du kan bruke for å knuse myter.

Kunnskap er nøkkelen til integrering

Integrering fra dag en. Et kurs for asylsøkere og flyktninger om arbeidslivets rettigheter og plikter .