Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Kurs og tiltak for inkludering Rik på mangfold

Rik på mangfold

Rik på mangfold

 

RPM_logo_horisontal_RGB_partner

Rik på mangfold er et standpunkt en arbeidsplass tar sammen med Norsk Folkehjelp, hvor de forplikter seg til å synliggjøre og jobbe aktivt for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø fritt for diskriminering. Arbeidsplassen blir godkjent som en Rik på mangfold bedrift når de har:

  • Kompetansehevet alle ledere og tillitsvalgte som jobber med inkludering og mangfold i kurset Hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet?
  • Sikret forankring i ledelsen med mål om å synliggjøre arbeidet ved å begynne å rapportere etter aktivitets -og redegjørelsesplikten

Bedriftene får tilgang til en digital synlighetspakke bestående av logo, bilder og korte filmer. Norsk Folkehjelp vil holde kurs, veilede og gi råd på faglige samlinger og holde en årlig konferanse med tema initiert av bedriftene.

Norsk Folkehjelp er eier og kompetanseleverandør av Rik på mangfold. Bedriften signerer en kontrakt med Norsk Folkehjelp og får tilgang til vår kompetanse. 

 

Mangfold er lønnsomt:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. I tillegg er det dokumentert at mangfold kan gi opptil 35% økt lønnsomhet for bedrifter. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Å satse på tiltak som fremmer et inkluderende og likeverdig arbeidsliv er derfor en vinn-situasjon for alle parter.  Rik på mangfold – en arbeidsplass for alle er en mulighet til å igangsette eller videreutvikle det påbegynte arbeidet på dette feltet, hvor Norsk Folkehjelp ser frem til å gi et aktivt bidrag i årene fremover.

 

Vi har utviklet konseptet i samarbeid med Posten Norge AS og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund.

Norsk Folkehjelp har lang erfaring med kompetansehevende og holdningsbevisstgjørende metoder. Vi kan tilpasse et opplegg for  å fremme likestilling på din arbeidsplass. Noen av tiltakene vi kan tilby er:

 

Årskontigent starter på kr 20.000 som inkluderer visuell profil; logo, bilder og film, samt litt materiell. Vi gir råd-og veiledning, arrangerer en årlig fagkonferanse og holder jevnlige kurs som tilbys ledere og tillitsvalgte som har ansvar for temaet. 

Ved behov for flere kurs og tiltak vil vi diskutere endelig pris nærmere.

Kontakt Camilla Lillevold-Øverås for mer informasjon eller bestilling på e-post camillal@npaid.org  eller tlf: 48199004.

 

Hovedlogo_Standardsize-1_RGB