Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Kvinner Kan

Kvinner Kan

Kvinner Kan

Et mestringskurs for kvinner med minoritetsbakgrunn, med mål om å øke deltakernes kompetanse på egne ferdigheter som arbeidstaker og aktiv samfunnsdeltaker.

Programmet handler om å motivere og mobilisere kvinner med minoritetsbakgrunn til å bli mer synlige i det norske samfunn. Eksempler på dette er alt fra å ta ordet i foreldremøter, borettslag, til å delta aktivt i forenings- og organisasjonsliv og til å ha innflytelse på samfunnsutviklingen. Målet er at deltakerne gjennom opplæring og trening skal omsette nye ferdigheter til konkrete handlinger som gir økt selvfølelse og mestring.  

Deler av programmet, som består av treningsmoduler, tilbyr grunn- og videregående opplæring i blant annet: Likestillingspolitikk, tale- og debatteknikk, kommunikasjon og konfliktløsning, hersketeknikker, forhandlingsteknikker, språk som makt, kurslederrollen, organisering av kampanjer og politiske initiativer

Læringen er basert på deltakende metode og brukermedvirkning. Det legges vekt på utstrakt bruk av øvelser og rollespill for at deltakerne skal få praktisk trening.

Metoden som brukes er enkel og har vist seg å være spesielt velegnet med hensyn til å gi deltakerne følelse av mestring, økt selvtillit og styrke til å utføre konkrete handlinger i etterkant av opplæringen. Samholdet med andre kvinner i tilsvarende situasjon bidrar ytterligere til motivasjon for å komme ut av en passiv rolle.  Vel så viktig er oppfølgingen hvor vi avholder møter og gir dybdekompetanse i enkelte temaer. Kvinnene velger selv hvilke temaer de ønsker å fokusere på.  Programmet har en dominoeffekt ved at kvinner som opplæres, gir lærdommen videre til nye kvinnegrupper osv.   En annen tilleggsverdi er tilbudet som gis i InnvandrerKvinnerKan programmet om å delta i Norsk Folkehjelps arbeid, og derigjennom kunne delta i det sivile samfunnet.

Programmet er et samarbeid mellom Arbeiderpartiets Kvinnenettverk, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

 

Interesserte kan henvende seg til:

Camilla Peace Sundvoll på telefon: 922 15 680 eller e-post: peace@npaid.org

Lise Mensner på telefon: 922 55 419 eller e-post: lmensner@npaid.org

 

Artikler:

Fagforbundet: Folkehjelpa på nettverkssamling

Knekk inkluderingskoden: Frivilligheten på besøk