Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Mottak av flyktninger

Mottak av flyktninger

 

Norsk Folkehjelp har siden 1994 på oppdrag fra UDI hatt ansvaret for å assistere alle overføringsflyktninger som er i transitt på Gardermoen. Mange av overføringsflyktningene som kommer til Norge har liten erfaring med flyplasser samtidig som de gjerne snakker et språk få av de ansatte på Gardermoen forstår. Norsk Folkehjelps mottakstjeneste på Gardermoen består av et team på 8 personer som reiser til Gardermoen hver uke for å møte overføringsflyktningene. Jobben til Norsk Folkehjelps flyktningassistenter er både å være en praktisk veileder gjennom flyplassen, samt en trygghetsperson i en ellers ofte stressende situasjon. Siden 1994 har vi til sammen assistert over 35.000 overføringsflyktninger som ankommer eller reiser fra Norge.

Hva er en overføringsflyktning?

Overføringsflyktninger, også kalt kvoteflyktinger og FN-flyktninger, er personer som risikerer forfølgelse i hjemlandet sitt, og som bor i et annet land hvor de ikke er trygge eller får varig opphold, og som derfor

blir overført til et tredje land. Forskjellen mellom asylsøkere og overføringsflyktninger er at overføringsflyktninger får saken sin behandlet og blir anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) allerede før de kommer til Norge. Overføringsflytninger kan ikke vende tilbake til hjemlandet sitt og UNHCR ber derfor andre land om å ta imot dem.

Hvilke land kommer de største gruppene overføringsflyktninger fra?

Stortinget bestemmer hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot og hvilken nasjonalitet og hvilket område de skal komme fra. I flere år lå kvoten på 1 120 flyktninger i året, men kvoten ble økt i 2014 og videre i 2015 på bakgrunn av situasjonen i Syria. Kvoten er for tiden på 3 120 flyktninger i året. I 2016 kom det 3 000 syrere som hadde flyktet til Libanon, Tyrkia og Jordan. Av disse kom 60 pga medisinske saker. I tillegg var det en åpen kvote på 120 flyktninger fra uspesifisert opprinnelsesland.

Mottakstjenestens rutiner

Hver fredag ettermiddag tikker det inn en epost til koordinatoren av Norsk Folkehjelps mottakstjeneste på Gardermoen. På denne eposten er det listet ankomsttider til alle overføringsflyktninger og

familiegjenforeningsflyktninger som ankommer flyplassen den påfølgende uken. I løpet av ettermiddagen vil det avgjøres hvem som skal møte hvilke flyktninger. Flyktningassistenten møter de reisende ved gaten flyet kommer til og ønsker dem velkommen til Norge.

Så sjekkes visum for å se at overføringsflyktningen(e) er den flyktningen(e) vi skal møte. Kommer flyet fra et land utenfor Schengen passeres så passkontrollen. Dette byr sjelden på problemer da alle de vi møter har reisedokumenter utstedt av den norske stat. Neste trinn er henting av bagasjen. Hvis noen savner deler av sin bagasje, kontaktes det respektive flyselskapet for registrering og beskrivelse av de savnede kolliene. Vi informerer deretter om regler for innførsel av varer til Norge før vi passerer tollen.

Oppe i avgangshallen er det innsjekking til endelig destinasjon i Norge. Etter innsjekking passerer vi sikkerhetskontrollen. Vi har opplevd mange uventede hendelser i sikkerhetskontrollen knyttet til hva som befinner seg i flyktningenes håndbagasje. Dette gjelder ofte matvarer, såpepulver eller lignende. Vi har imidlertid aldri opplevd at noen har hatt med seg ulovlige gjenstander.

Resten av arbeidsøkten går ut på å vente sammen med flyktningene. Ventetiden varierer fra nesten ingenting til 10-12 timer i ekstreme tilfeller, det vil si ved dårlig vær eller dersom flyktningene allerede er forsinket inn til Oslo slik at vi mister opprinnelig oppsatt fly videre. Flyktningassistentene er svært godt kjent med alle Gardermoens fasiliteter og lekeplassen i avgangshallen på Gardermoen er for øvrig oftest et vellykket sted for barna å oppholde seg på ved lang ventetid.

Skulle det oppstå kansellering av flyet eller noen annen form for endring i reiseruten så bistår vi og organiserer overnatting på et av hotellene ved flyplassen.

Å forlate Norge

I tillegg til å møte flyktninger som ankommer Norge, assisterer vi flyktninger som selv ønsker å vende tilbake til sine hjemland. Vi har assistert store grupper som reiser med charterfly tilbake til Kosovo når det var aktuelt. I dag møter vi som regel bare en familie om gangen. Ved tilbakevendinger kommer som oftest flyktningen til Oslo dagen før avreise fra Norge. Vi assisterer derfor vedkommende både når de ankommer Gardermoen og ved avgang. Vi booker hotellrom på Gardermoen og følger vedkommende til rommet. Neste dag kommer vi til hotellet og assisterer de helt frem til avgangsgaten.

Kontakt Mottakstjenesten ved Andrea Ramirez Stangeland. E-post: TriRos481@npaid.org Mobil: 96935383