Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Rik på mangfold

Rik på mangfold

Rik på mangfold
RPM_logo_horisontal_RGB_partner

 

Rik på mangfold - en arbeidsplass for alle er et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og fagforbund eller på arbeidsplasser, hvor ledelse og fagforening samarbeider for å fremme en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. 

Fagforbundene og bedriftene betaler en årskontigent, i den inngår en synlighetspakke for et mangfoldig arbeidsliv bestående av logo, bilder og en kort animasjonsfilm. Norsk Folkehjelp vil veilede i hvordan jobbe systematisk med likestillingsarbeid ved nettverkssamlinger for LO og fagforbund eller i møter på arbeidsplassen hvor ledelse og fagforening er representert. Norsk Folkehjelp vil også holde kurs, arrangere en årlig fagkonferanse og lage en felles rapport på det systematiske likestillingsarbeidet som blir redegjort for i årsregnskapet/beretningen. Alle fagforbund og bedrifter skal som et minimumstiltak sende to deltakere på kurset Hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet? som holdes av Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp samarbeider med interesseorganisasjonene FRI-foreningen for kjønns -og seksualitetsmangfold og Norges handikapforbund som vil bidra med sin kompetanse i likestillingsarbeidet.

 

Årskontingent

  • Årskontingent fagforbund/fagforeninger 20.000kr
  • Årskontingent arbeidsgiver 45-100.000kr (avhengig av størrelsen på bedriften)

Kontakt Camilla Lillevold-Øverås for mer informasjon eller bestilling på e-post:   camillal@npaid.org   eller tlf: 48199004

 

Rik på mangfold er utviklet i samarbeid med:

Ny-logo-LO
Posten-Norge-Logo_svg_

                                                                        

postkom_logo

                                                                        

Nytteverdi for arbeidsplassen:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Norsk Folkehjelp vil legge til rette for at arbeidsplassen som Rik på mangfold får verktøy til å jobbe forebyggende. I dette arbeidet vil man få tilgang til relevant kunnskap og nettverk, som bidrar til at arbeidsplassene selv kan dele og lære av hverandres erfaringer på området.