Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Rik på mangfold

Rik på mangfold

Rik på mangfold

 

RPM_logo_horisontal_RGB

Rik på mangfold - en arbeidsplass for alle er et nettverk for arbeidsplasser som forplikter seg til å synliggjøre og jobbe aktivt for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø fritt for diskriminering. Arbeidsplassen blir godkjent som en Rik på mangfold bedrift når de har:

Bedriftene får tilgang til en digital synlighetspakke bestående av logo, bilder og korte filmer. Norsk Folkehjelp vil holde kurs, veilede og gi råd på faglige samlinger og holde en årlig konferanse med tema ønsket av bedriftene.

Norsk Folkehjelp er eier og kompetanseleverandør av Rik på mangfold - en arbeidsplass for alle. Bedriften signerer en kontrakt med Norsk Folkehjelp og får tilgang til vår kompetanse. 

  • Årskontingent små og mellomstore bedrifter kr. 10.000-45.000* (inntil 50 ansatte)
  • Årskontingent store bedrifter kr. 45.000-100.000* (over 50 ansatte)

*Prisen varierer i forhold til størrelsen på bedriften og hvor mange ledere og tillitsvalgte som må delta på kurset: Hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet?

Kontakt Camilla Lillevold-Øverås for mer informasjon eller bestilling på e-post camillal@npaid.org  eller tlf: 48199004

 

Rik på mangfold-109 (2)

Mangfold er lønnsomt:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. I tillegg er det dokumentert at mangfold kan gi opptil 35% økt lønnsomhet for bedrifter. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Å satse på tiltak som fremmer et inkluderende og likeverdig arbeidsliv er derfor en vinn-situasjon for alle parter.  Rik på mangfold – en arbeidsplass for alle er en mulighet til å igangsette eller videreutvikle det påbegynte arbeidet på dette feltet, hvor Norsk Folkehjelp ser frem til å gi et aktivt bidrag i årene fremover.

 

Vi har utviklet konseptet i samarbeid med Posten Norge AS og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund.

Norsk Folkehjelp har lang erfaring med kompetansehevende og holdningsbevisstgjørende metoder. Vi kan tilpasse et opplegg for  å fremme likestilling på din arbeidsplass. Noen av tiltakene vi kan tilby er:

Ved behov for flere kurs og tiltak vil vi diskutere endelig pris nærmere.

Kontakt Camilla Lillevold-Øverås for mer informasjon eller bestilling på e-post camillal@npaid.org  eller tlf: 48199004

 

Hovedlogo_Standardsize-1_RGB