Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Rik på mangfold-en arbeidsplass for alle

Rik på mangfold-en arbeidsplass for alle

Rik på mangfold-en arbeidsplass for alle
 

Rik på mangfold er et konsept for arbeidsplasser hvor partene i arbeidslivet sammen forplikter seg til å synliggjøre og jobbe aktivt og systematisk for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø fritt for diskriminering. Arbeidsplassen blir godkjent som en Rik på mangfold arbeidsplass når de har:

  • Kompetansehevet alle ledere og tillitsvalgte/HR-ansatte som jobber med inkludering og mangfold i kurset Hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet?
  • Sikret forankring i ledelsen med mål om å rapportere etter aktivitetes- og redegjørelsesplikten i årsrapporten/regnskapet.

Arbeidsplassene får tilgang til en digital synlighetspakke bestående av logo, bilder og en kort film for å synliggjøre for egne ansatte, kunder og samarbeidspartnere hvilket standpunkt arbeidsplassen har tatt, med mål om et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø, fritt for diskriminering. Norsk Folkehjelp vil holde kurs, veilede og gi råd i partssamarbeidet og holde en årlig konferanse med tema ønsket av arbeidsplassene.

Norsk Folkehjelp er eier og kompetanseleverandør av Rik på mangfold. Partene på arbeidsplassen ved arbeidsgiver og fagforening signerer en kontrakt med Norsk Folkehjelp og får tilgang til vår kompetanse.

 

Målgruppe og pris

Rik på mangfold er for arbeidsplasser som ønsker å fremme mangfold og vil jobbe aktivt for et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø, fri for diskriminering.

  • Årskontingent fagforeninger 20.000kr
  • Årskontingent arbeidsgiver 45-100.000kr (avhengig av størrelsen på bedriften)

Kontakt Camilla Lillevold-Øverås for mer informasjon eller bestilling på e-post:  camillal@npaid.org  eller tlf: 48199004

 

Konseptet er utviklet i samarbeid med Posten Norge AS og Postkom

Posten-Norge-Logo_svg_
Postkom-logo-hoyoppløselig

Nytteverdi for arbeidsplassen:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Norsk Folkehjelp vil legge til rette for at arbeidsplassen som Rik på mangfold får verktøy til å jobbe forebyggende. I dette arbeidet vil man få tilgang til relevant kunnskap og nettverk, som bidrar til at arbeidsplassene selv kan dele og lære av hverandres erfaringer på området.