Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Rik på mangfold-en arbeidsplass for alle Velkommen til lansering av Rik på Mangfold

Velkommen til lansering av Rik på Mangfold

25. Februar klokken 8.30 åpner vi dørene til Forstanderskapssalen på Sentralen i Oslo, og inviterer til lanseringskonferanse med spennende program. 

Vi åpner for mingel og kaffe før vi fra 09.00 til 11.00 får høre blant andre styreleder i Norsk Folkehjelp, Gerd Kristiansen, Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, forskningsleder og professor ved Fafo, Jon Rogstad, samt erfaringhistorier om diskriminering, og spennende paneldebatt!

Rik på Mangfold er et nettverk for LO-forbund, hvor medlemskap forplikter forbundene til å jobbe aktivt og systematisk for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø på alle nivå i egen organisasjon.

Norsk Folkehjelp har i mange år samarbeid med ulike fagforbund lokalt, regionalt og på nasjonalt plan, noe som har gitt oss en unik organisatorisk innsikt i og forståelse for struktur og arbeidsmetoder i forbundene. Det er nettopp dette som gir oss et fortrinn i rollen som fasilitator for mangfolds- og likestillingsarbeidet i fagbevegelsen.

Målet med Rik på Mangfold er å bidra til å bekjempe alle former for diskriminering på arbeidsplassen.

I dette arbeidet jobber vi med dyktige samarbeidspartenere, som vil bidra med kunnskap, kompetanse og ekspertise om det aktuelle utfordringsbildet til de ulike minoritetsgruppene som har høyest risiko for å oppleve diskriminering i arbeidslivet.

Vi gleder oss til å lansere Rik på Mangfold for å styrke det viktige arbeidet med å kjempe for at alle mennesker skal kunne delta i arbeidslivet uten å frykte eller oppleve ulike former for diskriminering.

Påmelding finner du under, hjertelig velkommen skal du være!

 

Påmelding til lansering av Rik på mangfold
08.01.2020 | Therese Nordhus Lien