Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Rik på mangfold-en fagbevegelse for alle

Rik på mangfold-en fagbevegelse for alle

Rik på mangfold-en fagbevegelse for alle

 

RPM_logo_horisontal_RGB_partner

Rik på mangfold - en fagbevegelse for alle er et nettverk for fagforbund som forplikter seg til å synliggjøre og jobbe aktivt for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø fritt for diskriminering. Forbundet blir godkjent som en Rik på mangfold forbund når de har:

Forbundene får tilgang til en digital synlighetspakke bestående av logo, bilder og korte filmer. Norsk Folkehjelp vil holde kurs, veilede og gi råd på faglige samlinger og holde en årlig konferanse med tema ønsket av forbundene.

Norsk Folkehjelp er eier og kompetanseleverandør av Rik på mangfold - en fagbevegelse for alle. Forbundet signerer en kontrakt med Norsk Folkehjelp og betaler en årsavgift på 20.000kr.

Kontakt Camilla Lillevold-Øverås for mer informasjon eller bestilling på e-post camillal@npaid.org  eller tlf: 48199004

 

Rik på mangfold-109 (2)

Mangfold er lønnsomt:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. I tillegg er det dokumentert at mangfold kan gi opptil 35% økt lønnsomhet for bedrifter. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Å satse på tiltak som fremmer et inkluderende og likeverdig arbeidsliv er derfor en vinn-situasjon for alle parter.  Rik på mangfold – en arbeidsplass for alle er en mulighet til å igangsette eller videreutvikle det påbegynte arbeidet på dette feltet, hvor Norsk Folkehjelp ser frem til å gi et aktivt bidrag i årene fremover.