Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Våre kurs og nettsider for inkludering

Våre kurs og nettsider for inkludering

En inkluderende arbeidsplass

Et interaktivt kurs for tillitsvalgte, HR-ansatte og ledere som vil lære mer om diskrimineringsloven og egne holdninger med mål om en mer mer inkluderende arbeidsplass.

Kvinner Kan

Et mestringskurs for kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet.

Menneskebiblioteket

Menneskebiblioteket er et interaktivt bibliotek hvor du kan låne et menneske på samme måte som du låner en bok på biblioteket.

Skjellsord i skolegården

Mongo! Jævla homse! Jøde! Muslim! Hore! Dette er skjellsord lærere kan høre i klasserommet og i skolegården. Dette er en nettside med mål om å bekjempe bruken av dem.

Fordommer.no-Myteknuseren

Terroren 22. juli 2011 synliggjorde på sitt mest bestialske hva ekstreme holdninger på høyresiden kan føre til. Vi gir deg fakta du kan bruke for å knuse myter.

Kunnskap er nøkkelen til integrering

Integrering fra dag en. Et kurs for asylsøkere og flyktninger om arbeidslivets rettigheter og plikter .

Rasismefri sone

Rasismefri Sone er en synliggjøring av virksomheter som tar standpunkt mot rasisme.