Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Våre kurs og nettsider for inkludering

Våre kurs og nettsider for inkludering

Kurs: Den mangfoldige og inkluderende arbeidsplass

Et kurs for tillitsvalgte som vil lære mer om hvordan man bidrar til inkludering og hindrer diskriminering på arbeidsplassen.

Kurs: Kvinner Kan

Et mestringskurs for å motivere og mobilisere kvinner med minoritetsbakgrunn for å få dem inn i arbeidslivet.

Menneskebiblioteket - møt dine fordommer!

Menneskebiblioteket er et interaktivt bibliotek hvor du kan låne et menneske på samme måte som du låner en bok på biblioteket.

Nettsiden: Skjellsord i skolegården

Mongo! Jævla homse! Jøde! Muslim! Hore! Dette er skjellsord lærere kan høre i klasserommet og i skolegården. Hvordan kan vi bekjempe bruken av dem?

Nettsiden: Fordommer.no-Myteknuseren

Terroren 22. juli 2011 synliggjorde på sitt mest bestialske hva ekstreme holdninger på høyresiden kan føre til. Vi gir deg fakta du kan bruke for å knuse myter.

Kurs: Kunnskap er nøkkelen til integrering

Integrering fra dag en. Et kurs for asylsøkere og flyktninger om arbeidslivets rettigheter og plikter .

Nettsiden:Håkon møter kulturer

Dette er et interaktivt spill hvor unge Håkon reiser ut i en fremmed verden og møter en annerledes kultur. Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal oppføre seg.

Rasismefri sone

Rasismefri Sone er en synliggjøring av virksomheter som tar standpunkt mot rasisme.

Gi rasisme rødt kort

En kampanje med idrettshelter som gode rollemodeller mot rasisme.