Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Våre kurs og nettsider for inkludering Kurs: Den mangfoldige og inkluderende arbeidsplass Bestill kurs til din bedrift

Bestill kurs til din bedrift

Jeg vil bestille kurs om hvordan forhindre diskriminering og fremme likestilling

Ønskes mer informasjon om kurs kontakt oss her .

Diskriminering i arbeidslivet