Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Våre metoder for inkludering

Våre metoder for inkludering

Hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet?

Et interaktivt kurs for tillitsvalgte, HR-ansatte og ledere som vil lære mer om diskrimineringsloven og egne holdninger for en mer inkluderende og mangfoldig arbeidsplass.

Kvinner Kan

Et mestringskurs for kvinner med minoritetsbakgrunn, med mål om å øke deltakernes kompetanse på egne ferdigheter som arbeidstaker og aktiv samfunnsdeltaker.

Menneskebiblioteket

Menneskebiblioteket er et interaktivt bibliotek hvor du kan låne et menneske på samme måte som du låner en bok på biblioteket.

Skjellsord i skolegården

Mongo! Jævla homse! Jøde! Muslim! Hore! Dette er skjellsord lærere kan høre i klasserommet og i skolegården. Dette er en nettside med mål om å bekjempe bruken av dem.

Fordommer.no-Myteknuseren

Terroren 22. juli 2011 synliggjorde på sitt mest bestialske hva ekstreme holdninger på høyresiden kan føre til. Vi gir deg fakta du kan bruke for å knuse myter.

Kunnskap er nøkkelen til integrering

Integrering fra dag en. Et kurs for asylsøkere og flyktninger om arbeidslivets rettigheter og plikter.

Fra rasismefri til diskrimineringsfri sone

Vi utvikler i 2018 et nytt konsept kalt Diskrimineringsfri sone, her forplikter arbeidsplasser seg til å jobbe aktivt for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

 

Gi rasisme rødt kort

Norsk Folkehjelp og NISO har siden 2000 samarbeidet om kampanjen hvor målet er å spre informasjon om det positive mangfoldet innen idretten og bekjempe myter, fordommer og rasisme i samfunnet.