Du kan bidra til at de spiller trygt

Modige mineryddere er på jobb for oss i over 20 land

Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning

En helhetlig tilnærming

Norsk Folkehjelps program for humanitær nedrustning er en helhetlig tilnærming til våpenrelaterte trusler og humanitære konsekvenser av væpnet vold.

I over 20 år har Norsk Folkehjelp arbeidet med å finne og ødelegge miner og andre eksplosive rester etter krig og konflikt. Vi begynte med å rydde miner, men så snart at blindgjengere fra klasebomber var et like stort, om ikke større, problem mange steder. Vi ble også overbevist om at disse våpnene måtte forbys, og engasjerte oss i arbeidet med å få på plass internasjonale forbud mot miner og klasebomber.

Men miner og klasevåpen er bare noen av de våpenrelaterte truslene verden står overfor. Giftig avfall etter krig, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot menneskers liv og helse og mot miljøet. Norsk Folkehjelp har i dag en helhetlig tilnærming til konsekvensene av væpnet vold, og har identifisert følgende områder hvor vi med vår kompetanse kan bidra til å gjøre verden til et tryggere sted: 

  • Miner og eksplosive krigsetterlatenskaper
  • Eksplosive våpen i befolkede områder
  • Farlig og usikker lagring av våpen og ammunisjon
  • Overskuddsvåpen og -ammunisjon
  • Giftige krigsetterlatenskaper
  • Kjernefysiske våpen

 

  • Nøkkeltall:

Nyheter om miner og våpen:

Rydder opp etter IS utenfor Mosul

Mineryddere fra Norsk Folkehjelp er i full gang med å rydde miner etter IS i Nord-Irak. Ni improviserte miner fullpakket med eksplosiver...
31.01.2017 | Pressemelding

Ga landområder tilbake til folket

Rett før jul ble et område i Colombia gitt tilbake til folket for trygg bruk, som resultatet av et pilotprosjekt med minerydding som Nors...
10.01.2017 | Mario Quiñones Noriega / Hilde Sofie Pettersen

Brende vil boikotte FN-forhandlinger om atomvåpenforbud

Norge vil ikke delta i FN-forhandlingene neste år om et forbud mot atomvåpen. Det kommer frem i Børge Brendes svar på et skriftlig spørsm...
15.11.2016 | Ingebjørg Sørenes