Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i DR Kongo

Humanitær nedrustning i DR Kongo

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) har et stort problem med miner og ueksploderte elementer etter mange år både med interne konflikter og konflikter med nabostater, militser og opprørsgrupper. Ueksploderte elementer er det største problemet, noe Norsk Folkehjelp kunne konstatere etter å ha kartlagt situasjonen. Pr. april 2014 var det rapportert over 2500 ofre for miner og blindgjengere i landet.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. januar 2015

Klasekonvensjonen: Signert, ikke ratifisert

Norsk Folkehjelp etablerte programmet for humanitær nedrustning i DR Kongo i 2011, og startet operasjonene i 2012. Selv om de hardest rammede områdene ligger øst, nord og sør i landet, begynte Norsk Folkehjelp å arbeide i vest og har systematisk ryddet provins for provins i retning øst. Norsk Folkehjelp har kartlagt og ryddet provinsene Bas Kongo og Bandundu, og i 2013 ble Bas Congo erklært som den første minefrie provinsen i landet.

Store avstander og manglende infrastruktur har til tider gjort arbeidet vanskelig. Likevel har Norsk Folkehjelps systematiske tilnærming inspirert FNs mineryddingsorganisasjon, UNMAS, til å koordinere en landsomfattende kartlegging som har gitt en bedre oversikt over situasjonen. I tillegg til å drive egne prosjekter, gir Norsk Folkehjelp også bistand til DR Kongos nasjonale mineryddingssenter – Centre Congolais de la Lutte Antimines (CCLCM).   

 

Nyheter fra Kongo:

Norsk Folkehjelps 75 års jubileum markeres i Kinshasa

I Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC) har Norsk Folkehjelp foretatt kartlegging og rydding av en rekke provinser.
17.10.2014 | Kristine Lindberg

Rydder miner i Kongo DRC

Norsk Folkehjelp er i gang med minerydding i Kongo DRC. Allerede første uken på jobb fant minerydderne en landmine
03.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Som første organisasjon erklærte Norsk Folkehjelp i mars 2013 en provins i DR Kongo for minefri.

De fleste av dem som var med på å starte opp programmet i DR Kongo var rekruttert fra Norsk Folkehjelps nasjonale stab i Angola.

Norsk Folkehjelp kartlegger våpenlagre i landet for å gi myndighetene en oversikt over steder med risiko for ikke-planlagte eksplosjoner.

Norsk Folkehjelps metode for kartlegging blir brukt av både nasjonale og internasjonale aktører.