Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Irak

Humanitær nedrustning i Irak

Humanitær nedrustning i Irak

Irak er blant landene i verden med høyest forekomst av miner, blindgjengere og andre eksplosive rester etter krig.

Den eksakte mengden av miner og blindgjengere i Irak er fortsatt ukjent. Men ifølge irakiske myndigheter har det irakiske forsvaret rapportert bruk av cirka 20 millioner antipersonellminer. Det antas at Irak har brukt 2,5 millioner klasebomber i ulike konflikter i løpet av de siste 40 årene. 

Dette har gått hardt ut over utviklingen av infrastrukturen i landet. Miner og eksplosiver hindrer gjenreising av oljeindustrien og muligheter til å drive landbruk. Ifølge FN er rundt en million barn i Irak rammet av landminer.

Konflikten med ISIL har gjort at enda flere eksplosiver har blitt liggende, særlig ulike former for improviserte eksplosiver. Faren disse eksplosive elementene utgjør er en av de viktigste hindrene for å nå fram med nødhjelp og for at internt fordrevne skal kunne flytte hjem igjen. Mer enn 10 millioner mennesker i Irak har behov for humanitær hjelp.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. februar 2018

Klasekonvensjonen: Statspart

Norsk Folkehjelp drev humanitært nedrustningsarbeid i Nord-Irak fra 1995 til 2009. I 2010 etablerte vi et prosjekt i Basra i det sørlige Irak for å styrke nedrustningsarbeidet i denne regionen. Der jobber vi i samarbeid med det regionale mineryddingssenteret RMACS.

 

Nyheter fra Irak:

Har lært 100.000 barn og voksne å beskytte seg mot bomber

Norsk Folkehjelp styrker folks beredskap for krig og konflikt gjennom nytt beskyttelsesprogram. – Dessverre er d...
12.06.2018 | Hilde Sofie Pettersen

Endelig kan de flytte hjem

De ble drevet ut av landsbyen de bodde i, og ISIL tok fra dem alt de eide. Da de endelig fikk flytte tilbake, var landsbyen bestrødd med...
04.09.2017 | Tekst og foto: Julie Strand Offerdal

Wilayas livsfarlige vei hjem

– Jeg er ikke redd lenger, sier Wilaya. Bare ti år gammel kjenner hun altfor godt til frykt og nød. For to år siden måtte Wilaya og famil...
30.08.2017 |

Jobben med å rydde miner etter ISIL vil ta lang tid

Endelig kan folk returnere til Mosul etter ISILs herjinger, men langs veiene, i hus og til og med i skolebygg utgjør hjemmelagde bomber e...
25.08.2017 |

Raske fakta

Norsk Folkehjelps prosjekt i Maysan er det eneste humanitære mineryddingsprosjektet i denne regionen.

Norsk Folkehjelp har frigitt 37 000 km2 land som nå trygt kan brukes (til sammenligning er Nordland fylke på 38 481 km2).

I det videre arbeidet med å kartlegge miner og blindgjengere planlegger Norsk Folkehjelp å bruke droner.

Utviklingssamarbeid i Irak

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Irak er å bidra til at lokale organisasjoner er sterke nok til å fremme demokratisering og påvirke utviklingen i landet. Landet er preget av dype konflikter og humanitær krise og vi ønsker også å bidra til at den utsatte sivilbefolkningen er beskyttet og har nødvendige ressurser.