Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Libanon

Humanitær nedrustning i Libanon

Humanitær nedrustning i Libanon

Norsk Folkehjelp engasjerte seg i Libanon etter den israelske invasjonen i 1982. Arbeidet omfattet først nødhjelp, fysisk rehabilitering og yrkesrettet opplæring.

Målet var å forbedre levestandarden til palestinske flyktninger og andre fattige libanesere. I 2006 ble mer enn én million klasebomber skutt inn over Sør-Libanon. Dette resulterte i at hundrevis av sivile ble drept og mer enn 2000 skadet. Enorme landområder ble ubrukelige. Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsprogram har ryddet klaseammunisjon i Sør-Libanon siden 2007.

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Statspart

Etter frigjøringen av Sør-Libanon, lanserte Norsk Folkehjelp og lokale libanesiske organisasjoner prosjekter til støtte for mineofre og opplæring av barn og voksne om minerisikoen. I dag opererer Norsk Folkehjelp en rekke ryddeteam i Sør-Libanon.  Vi bistår også den libanesiske mineryddingsorganisasjonen Libanon Mine Action Centre (LMAC) med manuell rydding, minebevisstgjøring og hjelp til mineofre.

Norsk Folkehjelps tilnærming til problemet er å sikre at innsatsen rettes mot de områdene hvor det faktisk finnes miner og blindgjengere og konsentrerer ressursene der. Det humanitære nedrustningsprogrammet i Libanon har frigitt tusenvis av kvadratmeter land og ødelagt over 7000 klasevåpen siden 2007.

Nyheter fra Libanon:

To skadet i klasebombeulykke

To ansatte i Norsk Folkehjelp ble onsdag skadet under klarering av udetonerte klasebomber i Sør-Libanon.
16.01.2014 | Rafaela Stalbalk

Norsk Folkehjelp rydder 5 mill kvadratmeter i Sør-Libanon

Norsk Folkehjelp nådde en viktig milepæl forrige uke da de overrakte fem millioner kvadratmeter land til innbyggere i Sør-Libanon. Landom...
03.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Fjernet 99 mordere

Norsk Folkehjelps mineryddere i Sør-Libanon kunne i september erklære 72.000 kvadratmeter landområder fritt for klasebomber.
21.09.2012 | Tine Solberg Johansen

Redder liv

- Når du finner en klasebombe vet du at du kanskje har reddet ti liv. Det er en god motivasjon for å gå på jobb, sier Lamis Zein (33), de...
20.09.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Norsk Folkehjelp Libanon har et ryddeteam bestående av kun kvinner – ni mineryddere og to medics.

Utviklingssamarbeid i Libanon

Norsk Folkehjelp jobber i Libanon både med langsiktig utvikling og den humanitære krisen i landet. Vi støtter rettighetskampen til de palestinske flyktningene som har bodd i Libanon siden 1948. Med våre lokale partnere jobber vi for å avhjelpe de umiddelbare behovene for vel 1,1 millioner syriske flyktninger som utgjør et enormt press på det libanesiske samfunnet.