Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Montenegro

Humanitær nedrustning i Montenegro

Humanitær nedrustning i Montenegro

Montenegro fikk sitt problem med miner, blindgjengere etter klasebomber og andre rester etter krig som et resultat av konflikter rundt oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet. I tillegg førte NATOs bombing av militære anlegg i Serbia og Montenegro i 1999 til at det ble liggende igjen store mengder med klaseammunisjon.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. april 2017

Klasekonvensjonen: Statspart

Fem lokalsamfunn med til sammen 5827 innbyggere sliter fremdeles med ettervirkningene etter bombingen. Den ueksploderte klaseammunisjonen representerer en direkte fare for innbyggernes liv og helse og begrenser tilgangen til store landområder som kunne vært brukt til samfunnsnyttige og konstruktive formål.

I 2012 begynte Norsk Folkehjelp å arbeide i Montenegro. Først kartla vi de fem lokalsamfunnene for å identifisere hvor klasebombene lå. Neste fase i operasjonen var å søke om finansiering og deretter iverksette rydding av de identifiserte områdene. 

 

Raske fakta

Mellom 1999 og 2013 ble 1873 blindgjengere fra klasebomber funnet og ødøelagt i Montenegro.

Mellom 21. juli og 6. oktober 2010, ble 273 klasebomber av typen BL 755 detonert og dermed oppfylte Montenegro Klasekonvensjonens krav om lagerdestruksjon.

I 2012 lanserte Norsk Folkehjelp et initiativ for å gjøre Montenegro i stand til også å innfri kravet om rydding av klaseammunisjon.

Norsk Folkehjelp samarbeider med et fagmiljø i Montenegro som er eksperter på mine- og eksplosivrydding under vann.