Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Myanmar

Humanitær nedrustning i Myanmar

Humanitær nedrustning i Myanmar

Myanmars mineproblem er et resultat av tiår med etniske minoriteters kamp for selvstyre etter at landet ble uavhengig.

Alle parter i konflikten, inkludert Myanmars væpnede styrker og ulike ikke-statlige aktører, har brukt landminer. Det totale omfanget av mineproblemet er ikke kjent, heller ikke antall ulykker, men det er grunn til å anta at omfanget er stort og at det er snakk om tusenvis skadde og drepte som følge av eksplosive etterlatenskaper etter krig og konflikt.

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Ikke statspart

Norsk Folkehjelp begynte sitt initiativ for humanitær nedrustning i Myanmar i 2012. Vi startet med karlegging av problemet for deretter å begynne en systematisk prosess med planlegging og prioritering. Et grundig forarbeid gjør ryddejobben mer effektiv og sikrer også at frigitte områder kommer befolkningen til gode.

Selv om det ikke er noen offisiell ulykkesstatistikk tilgjengelig i Myanmar per 2017, har det i senere tid blitt rapportert om ulykker primært i den nordlige deler av landet, i Kachin og nordlige Shan i samband med pågående konflikt i området.  Det har også vært noen hendelser i andre deler av landet. Tilgang til minerydding er tett knyttet sammen med den pågående fredsprosessen.

Norsk Folkehjelp diskuterer nå muligheten for å implementere et pilotprosjekt for humanitær minerydding som kan demonstrere hvordan minerydding også kan brukes som et redskap for fredsbygging, som et bidrag i fredsprosessen.

Norsk Folkehjelps arbeid i Myanmar er støttet av det norske Utenriksdepartementet. I Myanmar som i alt vårt arbeid for humanitær nedrustning har vi ett hovedmål: å beskytte sivile mot eksplosive våpen.

Nyheter fra Myanmar:

Kartlegger miner for første gang i Myanmar

I landet som er ranket som nummer tre i verden i forhold til antall mineulykker går det i museskritt fremover. Ennå får ingen landminer r...
22.05.2014 | Tekst og foto: Jo Straube

Historisk avtale om minerydding på plass i Myanmar

Etter mange års borgerkrig, sliter Myanmar med et betydelig landmineproblem. Onsdag 26. september signerte Norsk Folkehjelp en avtale med...
09.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

500 000 mennesker i Myanmar er flyktninger i eget land på grunn av en konflikt i den østlige delen av landet.

Ytterligere 140 000 har flyktet til Thailand.

Norsk Folkehjelp har vært engasjert i langsiktig utviklingssamarbeid i Myanmar siden 2004.

Ifølge Landmine Monitor har Myanmar også et problem med eksplosive rester etter andre verdenskrig, inkludert bombekastere, granater og annet krigsmateriell.

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Norsk Folkehjelp jobber med å styrke det sivile samfunn ved å fremme utvikling av lokale organisasjoner og å støtte deres innsats for å bedre levekårene i de samfunnene der de er aktive.