Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Somalia

Humanitær nedrustning i Somalia

Humanitær nedrustning i Somalia

De etiopisk-somaliske krigene, også kjent som Ogaden-krigene, og over 20 år med interne konflikter, har ført til at det har blitt liggende igjen store mengder med miner og andre krigsetterlatenskaper.

Men store sikkerhetsutfordringer gjør det vanskelig for internasjonale organisasjoner å operere i landet, likeledes naturkatastrofer som tørke og flom og epidemier.

Antall registrerte dødsulykker som følge av miner og eksplosiver nærmer seg 3000, men tallene er sannsynligvis langt høyere. Selv om det mangler en total oversikt, antas det at ett av ti lokalsamfunn i Somalia har et mine- og eksplosivproblem.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. oktober 2022

Klasekonvensjonen: Signert, ikke ratifisert

Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsprogram i Somalia ble etablert i 2013. Operasjonen omfatter kartlegging, rydding og destruksjon av miner og eksplosiver.  

 

Nyheter fra Somalia:

Norsk Folkehjelps kontor i Mogadishu rammet av bilbombe

En Norsk Folkehjelp-ansatt er send til sykehus etter at to kraftige bilbomber gikk av i nærheten av flyplassen i Mogadishu tirsdag morgen...
26.07.2016 | Julie Offerdal

Somalia forbyr landminer

Somalia er det 160. landet i verden til å vedta forbudet mot landminer.
04.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

16. april 2012 ble Somalia statspart nr. 160 til Minekonvensjonen.

Ifølge FNs indikatorer for menneskelig utvikling er Somalia blant landene som skårer aller dårligst. Forventet levealder er 50 år.

Transparency International rangerer Somalia som det mest korrupte landet i verden.