Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvor vi jobber Tidligere prosjekter Iran Norsk Folkehjelps virksomhet i Iran 2001 – 2008

Norsk Folkehjelps virksomhet i Iran 2001 – 2008

Norsk Folkehjelp ble kontaktet av Norsk Hydro i januar 2001 og bedt om å vurdere å bistå Norsk Hydro som planla seismiske undersøkelser og boreaktiviteter i Anaran leteblokk i Iran. Normalt tar ikke Norsk Folkehjelp slike kommersielle oppdrag. Fordi Norsk Folkehjelp på dette tidspunktet var i en anstrengt økonomisk situasjon, sa styret ja til oppdraget under forutsetning av at det ikke tok ressurser bort fra andre oppgaver innen mine- og eksplosivrydding og at overskuddet gikk tilbake inn i organisasjonens humanitære programmer.

Norsk Folkehjelp var, og er, en ledende aktør innenfor humanitær mine- og eksplosivrydding i mange land. Vi er for tiden aktive i mer enn 20 land der vi støtter opp om målene i minekonvensjonen fra 1999 gjennom å bistå med teknisk og operasjonell støtte til lands myndigheter.  Vi har også egne ryddeprogrammer i mange av disse landene, ofte støttet av USAs utenriksdepartement (US DoS) i tillegg til andre internasjonale, statlige og private donorer. Således var henvendelsen fra Norsk Hydro basert på Norsk Folkehjelps ekspertise i teknisk og operasjonell eksplosivrydding.

På Anaran leteblokk gjennomførte Norsk Folkehjelp risikoanalyser, teknisk kartlegging av områder der man mistenkte at det lå eksplosiver, rydding av eksplosiver og opplæring av lokalt og internasjonalt personell i minebevisstgjøring. Anaran leteblokk ligger i grenseområdene mellom Iran og Irak som har et av verdens største problem med landminer og eksplosive etterlatenskaper etter krigen.

Den første kontrakten med Norsk Hydro ble undertegnet i 2001, den ble årlig fornyet fram til den ble avsluttet i januar 2006. I den første kontrakten bidro Norsk Folkehjelp med fem eksperter, av forskjellige nasjonaliteter, i eksplosivrydding og destruksjon. De fleste av ekspertene ble rekruttert fra andre Norsk Folkehjelp-programmer. I 2002 fortsatte programmet med like mange ressurser som året før, men i 2003 ble programmet økt til 14 internasjonale eksperter. I 2004 ble antallet igjen betydelig redusert, til det i 2005 og 2006 bare var to eksplosiv-eksperter igjen på leteblokken.

Sent i 2007 ble Norsk Folkehjelp igjen kontaktet av Norsk Hydro og bedt om å bidra med to eksperter på kvalitetssikring, samarbeidet ble endelig avsluttet i september 2008.

I hovedsak bidro Norsk Folkehjelp med å samle inn informasjon og evaluering av mistenkte områder med eksplosivfare langs den seismiske linjen som Norsk Hydro hadde planlagt, fysisk inspeksjon av områdene, samt rydding av eksplosiver som ble funnet langs linjen. Det ble også inspisert og ryddet på lagringsområder for tungt utstyr og testboringsområder. Personell i Norsk Hydro fikk også opplæring i minebevisstgjøring for å møte HMS-krav for arbeid i områder med eksplosivfare.

Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet ble i 2007 fusjonert med Statoil og selskapet heter i dag Statoil (EquiNor).

03.04.2018