Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvordan vi jobber Nettverk Cluster Munition Coalition

Cluster Munition Coalition

CMC

CMC ble etablert i november 2003, og blant grunnleggerorganisasjonene var Human Rights Watch, Handicap International og andre ledere fra Den internasjonale kampanjen mot landminer (ICBL).

Norsk Folkehjelp engasjerte seg i CMC fordi vi så at samtidig som vi og andre organisasjoner jobbet intenst med å rydde verden for miner, så fortsatte klasebombeproblemet å bygge seg opp på 1990-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet. Klaseammunisjon skilte seg ut som det våpenet som utgjorde den største faren for sivile etter antipersonellminer, som ble forbudt i 1997.

CMC spilte en viktig rolle som sivilsamfunnets representant under Osloprosessen for å forby klaseammunisjon og under selve fremforhandlingen av forbudet mot denne våpentypen i Dublin i mai 2008. Nå fortsetter CMC sitt arbeid med å få flere og flere land til å bli statspart til Konvensjonen om klaseammunisjon og til å iverksette dens bestemmelser om rydding, lagerdestruksjon og støtte til ofre.

Norsk Folkehjelp har vært medlem av styret i CMC siden 2006. I perioden 2007-2009 var Norsk Folkehjelps Grethe Østern medstyreleder i CMC. I dag er vi representert i styret av Atle Karlsen.

Les mer om CMCs arbeid: www.stopclustermunitions.org