Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvordan vi jobber Nettverk International Campaign to Ban Landmines

International Campaign to Ban Landmines

Norsk Folkehjelp engasjerte seg i ICBL allerede i 1995, fordi vi ønsket å bidra med vår solide kunnskap om humanitær minerydding i felt, og bringe våre erfaringer fra virkeligheten opp på den internasjonale politiske arena for å styrke arbeidet med å forby antipersonellminer.

ICBL var helt sentralt i arbeidet med å etablere Minekonvensjonen i 1997. Sammen med ICBLs koordinator Jody Williams, mottok ICBL Nobels Fredspris i 1997 som en anerkjennelse på arbeidet for å forby bruk av antipersonellminer. ICBL har siden den gang fortsatt arbeidet med å få flere og flere land til å bli statsparter til Minekonvensjonen, og til å iverksette konvensjonens bestemmelser om rydding, lagerdestruksjon og bistand til ofre. Som medlem av det globale nettverket Cluster Munitions Coalition er ICBL også engasjert i det internasjonale arbeidet med å forby klaseammunisjon.

Les mer om ICBLs arbeid:  www.icbl.org