Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Hvordan vi jobber Nettverk International Network on Explosive Weapons

International Network on Explosive Weapons

Norsk Folkehjelp er en av grunnleggerorganisasjonene til INEW som ble etablert i mars 2011, i tillegg til blant annet Handicap International, Human Rights Watch og Oxfam.

Norsk Folkehjelp engasjerer seg i INEW fordi vi ser at samtidig som vi og andre organisasjoner arbeider intenst med å rydde verden for miner og klasebomber, rammes uskyldige mennesker hardt når eksplosive våpen brukes i tett befolkede områder. Eksplosjon og fragmenter fra våpen som artilleri, raketter, vei- og bilbomber dreper og skader mennesker i områdene hvor de detoneres. Data fra den britiske organisasjonen Action on Armed Violence viser at hele 80 og 90 prosent av de skadde og drepte ved bruk av eksplosive våpen i tett befolkede områder er sivile. I tillegg kommer alle de som rammes av skader som disse våpnene forårsaker på elementære deler av infrastrukturen, som skoler, sykehus, vann- og sanitære systemer.

Norsk Folkehjelp arbeider både politisk og operasjonelt for å redusere de humanitære skadevirkningene av eksplosive våpen på sivile. Dette inkluderer forskning og politikk- og talsmannsarbeid, i tillegg til at flere av våre mineprogrammer i felt gjennomfører aktivtiter for å redusere effekten eksplosive våpen har på sivile. Vi har utviklet et eget operasjonelt rammeverk for eksplosive våpen der vi vurderer mulige tiltak for å beskytte sivilbefolkningen, som sikring og destruksjon av våpenlagre, forebyggende risikoarbeid og rydding av udetonerte eksplosiver i etterkant av konflikter.

INEW arbeider for at det utvikles internasjonale standarder og restriksjoner for bruk av eksplosive våpen i tettbefolkede områder, og krever at stater og andre aktører umiddelbart igangsetter tiltak for å hindre de humanitære lidelsene som disse våpnene forårsaker. Forskning og talsmannsarbeid står sentralt for å oppnå mer kunnskap og utvikle konkrete forslag til tiltak som må tas for å redusere bruken av eksplosive våpen i tettbefolkede områder.

Les mer om INEWs arbeid:  www.inew.org