Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Truslene Atomvåpen

Atomvåpen

Atomvåpen

Det finnes minst 17 000 atomvåpen våpen i verden i dag. En detonasjon av bare ett enkelt atomvåpen i et befolket område, enten det er på landsbygda eller i en by, vil nesten helt sikkert ha katastrofale humanitære konsekvenser. 

 

For de fleste tenkelige scenarioer er det ikke praktisk mulig å bygge opp tilstrekkelig humanitær beredskap og responskapasitet til å kunne møte de humanitære problemene og lindre de lidelsene som en slik hendelse ville forårsake. Atomvåpen er ikke brukt i konflikt siden 1945, men mange ulykker, uhell og feilberegninger i forbindelse med kjernefysiske våpen er avdekket, og stadig flere kommer til. Det er dessuten alltid en risiko for at atomvåpen skal komme på avveie og havne hos terroristgrupper.

Så lenge atomvåpen fortsatt finnes, kan man ikke eliminere risikoen for at de vil bli detonert. Det er et nederlag for vårt kollektive og sosiale ansvar at disse masseødeleggelsesvåpnene ikke allerede er klassifisert som ulovlige på samme måte som kjemiske og biologiske våpen.

Nyheter om atomvåpen:

Brende vil boikotte FN-forhandlinger om atomvåpenforbud

Norge vil ikke delta i FN-forhandlingene neste år om et forbud mot atomvåpen. Det kommer frem i Børge Brendes svar på et skriftlig spørsm...
15.11.2016 | Ingebjørg Sørenes

FN starter forhandlinger om forbud mot atomvåpen

Med overveldende flertall vedtok FNs generalforsamling natt til fredag en resolusjon om å starte forhandlinger i 2017 om en avtale som fo...
28.10.2016 | Ingebjørg Sørenes

FN-flertallet vil forby atomvåpen i 2017

I Geneve ble det fredag kveld klart at flertallet av stater i FN vil starte forhandlinger i 2017 om en ny avtale som forbyr atomvåpen. No...
19.08.2016 |

Forhandlinger om atomvåpenforbud kan starte i 2017

Flere forslag har denne uken blitt fremmet i FN om å starte forhandlinger om en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Kun et lite mi...
04.05.2016 |

10 tiltak regjeringen må gjennomføre i atompolitikken

Atomforliket i Stortinget må omsettes i handling umiddelbart. Her er 10 tiltak som Norsk Folkehjelp, Norske leger mot atomvåpen, Nei til...
20.04.2016 |

Stortingsflertallet vil fortsatt ha atomvåpenforbud

Forliket i den såkalte «atomstriden» innebærer ikke at Arbeiderpartiet eller det øvrige stortingsflertallet har snudd i spørsmålet om ato...
10.03.2016 |

Mer informasjon

Non-proliferation of nuclear weapons (NPT). http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml

Infographic