Hjem Vårt arbeid Humanitær nedrustning Truslene Atomvåpen FAQ - Kjernevåpen

FAQ - Kjernevåpen

Kjernevåpen er fundamentalt forskjellig fra alle andre våpen og kan med rette kalles et masseødeleggelsesvåpen. Til forskjell fra andre konvensjonelle våpen, kan én atombombe drepe hundre tusenvis av mennesker og legge byer i ruiner. I tillegg til de mer langsiktige konsekvenser for klima, miljø og utvikling. Her har vi samlet noen spørsmål om kjernevåpen.

  • Hvilke land har atomvåpen?

Ni land har til sammen rundt 19 000 kjernevåpen. USA og Russland har dessuten 2000 av disse våpnene i høyberedskap. Det vil si at de kan skytes ut i løpet av noen minutter. 

På slutten av 1960-tallet ble den internasjonale ikkespredningsavtalen (NPT) for kjernevåpen utarbeidet. Hensikten med avtalen var å stoppe spredning av kjernevåpen til flere og flere stater. Samtidig lot avtalen de fem statene som allerede hadde bevist at de hadde kjernevåpen, ved å utføre prøvesprengninger beholde sine kjernevåpenprogram. Dette var USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina. Alle andre stater som sluttet seg til avtalen forpliktet seg til ikke å produsere eller anskaffe kjernevåpen. Etter at avtalen trådte i kraft har India, Pakistan og Nord-Korea gjennomført prøvesprengninger. Det er også alminnelig antatt at Israel har utviklet kjernevåpen. Pakistan, India og Israel har ikke sluttet seg til NPT, mens Nord-Korea har meldt seg ut.

  • Hva koster det?

Ifølge Global Zero brukte landene som har atomvåpen rundt 600 milliarder kroner i 2011 på å opprettholde atomvåpenprogrammene sine. USA står for halvparten av dette budsjettet. Dette er penger som kunne blitt brukt på HELT andre ting som helsevesen, skole, miljø, klimareduksjoner og bistand. Siden flertallet av de som bor i atomvåpenstater er i mot atomvåpen, kan beslutningen om disse investeringene sies å være udemokratiske!

  • Hva er et kjernevåpen?

Et kjernevåpen er et våpen med en eksplosiv styrke som genereres av en prosess av kjernefysisk fisjon (en atombombe) eller kjernefysisk fusjon (en hydrogenbombe).

  • Hva gjør kjernevåpen annerledes fra konvensjonelle våpen?

For å kunne lage en fisjon- eller fusjonsreaksjon må et kjernevåpen tilføres materialene plutonium eller høyt anriket uran for å antenne eksplosjonen. Konvensjonelle våpen trenger ikke slikt materiale for å eksplodere. Som et resultat av dette er til og med relativt små kjernevåpen mye mer ødeleggende enn noe annet konvensjonelt våpen; med kapasitet til å ødelegge en hel by.

  • Hva skjer når det smeller?

En atombombedetonasjon er resultatet av frigjøringen av enorme mengder energi etter en kjernefysisk reaksjon i atomkjernens indre, som fører til at store mengder energi frigjøres. Resultatet er vanvittig eksplosjon av energi og stråling. Når dette skjer ser man et enormt lysglimt som blender og brenner alt innenfor en viss radius. Man har ingen mulighet til å rømme, og alt og alle som oppholder seg i området blir pulverisert. Støv, partikler og gasser former seg så til den gjenkjennelige soppskyen som stiger opp i luften. Samtidig blir folk litt lengre unna eksplosjonen utsatt for dødelige strålingsdoser, i tillegg til en trykkbølge fra selve bomben som fører til enorme ødeleggelser og knusningsskader på mennesker i opptil flere kilometer i omkrets.

Kjernefysisk fisjon: Her blir kjernen til et atom splittet i to mindre kjerner og andre partikler. Denne prosessen er ukontrollerbar, som i et atomvåpen, og starter en kjedereaksjon hvor store mengder med energi slippes fri. Et eksempel på en slik reaksjon er atombombene som USA slapp over Hiroshima og Nagasaki under 2. verdenskrig.

Kjernefysisk fusjon: I en kjernefysisk fisjon splittes kjernene i atomene ukontrollert. I en kjernefysisk fusjon slås mange atomkjerner sammen til en form for tyngre kjerne som fører til at store mengder energi slippes fri.

  • Hva er kiloton og megaton?

Kiloton (kt): en måleenhet for å måle den eksplosive styrken til en atombombeeksplosjon, sammenliknet med virkningen av 1000 tonn TNT. For eksempel, en 15 kt atombombeeksplosjon (samme størrelse som i Hiroshima) tilsvarer den eksplosive styrken av 15,000 tonn TNT.

Megaton (Mt): en måleenhet for å måle eksplosiv styrke av en atombombeeksplosjon som over, tilsvarende 1 million tonn med TNT (1000 kiloton). Det vil si at en 5 Mt atombombe vil kreve et 2414 km langt godstog med TNT for å oppnå samme eksplosive styrke.

(Kilde: Global Security Institute, Svenske leger mot atomvåpen og rapporten Unspeakable Suffering – the humanitarian impact of nuclear weapons 2013, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Global Zero). 

28.02.2013 | Victoria Uwonkunda
Tilbake