Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i

Land vi jobber i

Utviklingssamarbeid

Norsk Folkehjelp har en politisk tilnærming til utvikling, og vi mener det avgjørende spørsmålet er hvordan ressursene kontrolleres og fordeles. I partnerskap med lokale organisasjoner arbeider vi for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser verden over.

Mine- og eksplosivrydding

Miner og klasevåpen er bare noen av våpenproblemene verden står overfor. Giftig avfall, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot mennesker og miljø. Norsk Folkehjelps program for Mine- og eksplosivrydding arbeider helhetlig med våpenrelaterte trusler.

Norsk Folkehjelp har aktiviteter i mer enn 30 land rundt om i verden. Vårt internasjonale arbeid fokuserer på langsiktig utviklingssamarbeid og humanitær nedrustning.

Bli fastgiver

Gi månedlig

200 kroner er minstebeløp

  • 200 kr
  • 500 kr
  • 800 kr
  • 1000 kr
  • Annet beløp