Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Humanitær nedrustning i Angola

Humanitær nedrustning i Angola

Humanitær nedrustning i Angola

Angola har et stort problem med miner og andre eksplosiver etter den over 30 år lange borgerkrigen som tok slutt i 2002. Det er beregnet at så mange som 80 000 har blitt drept og lemlestet som følge av miner og eksplosiver, og fremdeles rapporteres det om minerelaterte ulykker i landet. 

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. januar 2018

Klasekonvensjonen: Signert, ikke ratifisert

Norsk Folkehjelp startet opp med rydding av landminer og andre eksplosive krigsetterlatenskaper i Angola i 1995. Vi har arbeidet med kartlegging og rydding av minerammede lokalsamfunn, skolegårder og jordbruksområder og har i gjennomsnitt frigitt ca. 83 000 kvadratmeter land (ca. 11 fotballbaner) hver måned. Målt i antall miner og eksplosiver har vi i gjennomsnitt fjernet 36 ueksploderte elementer og 14 antipersonellminer hver eneste måned.

Norsk Folkehjelp har en stab på over 120 ansatte i Angola og omfatter manuelle mineryddere, operatører av mineryddingsmaskiner og eksperter på bruk av dyr i mineryddingsarbeidet.

 

Nyheter fra Angola:

Prins Harry i sin mors fotspor i Angola

Norsk Folkehjelp driver minerydding i partnerskap med to britiske mineryddingsoperatører i Angola. Fredag får prosjektet celebert besøk a...
25.09.2019 | Ingebjørg Sørenes

Ambassadøren imponert over minerydding i Angola

Norsk Folkehjelp i Angola hadde nylig gleden av å kunne vise og demonstrere hvordan vi arbeider med vårt humanitære mineryddingsprogram i...
04.11.2013 | Steinar Sundvoll

Raske fakta

I Angola samarbeider Norsk Folkehjelp med den belgiske organisasjonen Apopo, som bruker rotter til å finne miner og eksplosiver.

Norsk Folkehjelp har drevet med langsiktig utviklingsarbeid i Angola siden 1989. Programmet ble avsluttet i 2014.

Mistanke om miner kan være nok til at landområder blir liggende ubrukt.