Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Mosambik Humanitær nedrustning i Mosambik

Humanitær nedrustning i Mosambik

Humanitær nedrustning i Mosambik

Mineproblemet i Mosambik er et resultat av flere ulike konflikter der både regjeringshær og opprørsstyrker la ut miner.

Ifølge Landmine Monitor vet vi ikke eksakt hvor mange ulykker med miner og eksplosiver Mosambik har hatt, men pr. 2013 var det registrert 2458 ulykker.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 31. desember 2014

Klasekonvensjonen: Statspart

Oppstarten av Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsprogram i Mosambik var i 1993. Programmet ble faset ut i 2006. I 2012 ble Norsk Folkehjelp anmodet av mosambikanske myndigheter, FN og donorer til igjen å engasjere seg for å bidra til at Mosambik ville greie å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Minekonvensjonen. Siden da har Norsk Folkehjelp frigitt over 14,8 kvadratkilometer land og ødelagt over 780 antipersonell- og antitankminer. Norsk Folkehjelp støtter også Mosambik med sikring av våpenlagre og ødeleggelse av klaseammunisjonslagre, slik at landet også kan fullføre det de har forpliktet seg til i Klasebombekonvensjonen.

 

Nyheter fra Mosambik:

Mosambik minefritt etter tyve års minerydding!

Etter nærmere tyve år med rydding av miner erklærer Mosambik seg i dag minefritt. Det siste kjente minefeltet i landet er nå ryddet for l...
17.09.2015 |

Raske fakta

Minerydding i Mosambik var et av Norsk Folkehjelps første programmer for humanitær nedrustning.

Vårt engasjement har vært viktig for Mosambiks oppfyllelse av Minekonvensjonen.

Områder på til sammen 14,8 km2 land, som lå ubrukt av frykt for miner, er nå trygge.

Landet har også forpliktet seg til å fjerne all klaseammunisjon, og får støtte fra Norsk Folkehjelp til å kartlegge problemet. 

I tillegg til humanitær nedrustning arbeider Norsk Folkehjelp for langsiktig utvikling og fattigdomsbekjempelse i Mosambik.

Utviklingssamarbeid i Mosambik

Utvinning av naturressurser og økonomisk vekst har ikke ført til mindre fattigdom i Mosambik.