Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Mosambik Partnere for utviklingssamarbeidet i Mosambik Associação Rural de Ajuda Mutua-Oram (Organisasjonen for gjensidig distriktsstøtte)

Associação Rural de Ajuda Mutua-Oram (Organisasjonen for gjensidig distriktsstøtte)

União Provincial de Camponeses de Manica - UCAMA (Distriktsforeningen for bønder i Manica) Organisasjonen ble etablert i 1997. Den har bidratt til å styrke småbrukernes forhandlingsmakt og forsvare sine interesser, spesielt med hensyn til prisen for produktene til småbrukerne langs Beira-korridoren. UCAMAs umiddelbare prioriteringer omfatter opplæring og formidling av landlover og rettigheter til sine medlemmer.