Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Mosambik Partnere for utviklingssamarbeidet i Mosambik UNAC

UNAC

UNAC ble etablert i 1987 for å mobilisere og organisere folk på landsbygda for tilgang til land. Siden da har medlemstallet bare vokst. Medlemmene er småbønder og bønder som kun dyrker nok til eget forbruk.

UNAC var en av de viktigste aktørene i kampen for loven som regulerer landleie i Mosambik. Organisasjonen oppfordrer sine medlemsorganisasjoner til å identifisere sine lokale problemer, og jobber for å finne løsninger. De arbeider også for å påvirke regjeringens landbruks- og landpolitikk. UNAC bygger nettverk med likesinnede organisasjoner i andre land, og deltar i og koordinerer arbeidet med National Platform of Mosambik Civil Society, Poverty Observatories og landforumet. Internasjonalt er UNAC medlem av Via Campesina og en partner i nettverket People’s Dialogue.

Blant UNACs veiledende prinsipper er demokratiske beslutningsprosesser og medlemsorganisasjoners selvstendighet. Deres foreninger på distriktsnivå representerer og er ansvarlig overfor foreninger og kooperativ av småbønder, mens UNAC representerer og er ansvarlig overfor foreningene på regionsnivå. Foreninger som venter på å bli formelt godkjent, har status som kommisjoner.

Rollen til foreningene og kommisjonene er å mobilisere og oppfordre bønder til å organisere seg og danne foreninger, samt å tilby dem organisatorisk støtte. De informerer medlemmene om lover og landbrukspolitikk, sprer informasjon, letter tilgangen til frø, kreditter og markeder og tilbyr teknisk støtte. De jobber for at bøndenes utfordringer tas på alvor, og representerer deres valgkrets i lokale konsultative råd. Ettersom miljøet er økende dominert av næringsutvikling og investeringsmuligheter, bruker foreningene stadig mer tid på forebygging av og å finne løsninger på konflikter rundt landrettigheter. Foreningene sprer i tillegg informasjon til sine medlemmer og samfunn forøvrig om bestemmelsene om landeierskap og kollektive rettigheter i landloven.

For å bli en bedre vaktbikkje mot de negative effektene som næringsutvikling har på sine valgkretser, har UNAC bedt om at Norsk Folkehjelp støtter organisatorisk styrking av fem av foreningene i de nordlige og sentrale provinser. Disse er: União Provincial de Camponeses de Tete (UPCT), União das Cooperativas e AssociaçõesAgrícolas de Lichinga (UCA), União Provincial de Camponeses de Cabo-Delgado (UPCD), UniãoGeral das CooperativasAgrícolas de Nampula (UGCAN) og União Provincial de Camponeses de Manica (UCAMA).