Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Mosambik Partnere for utviklingssamarbeidet i Mosambik União Geral das Cooperativas Agrícolas de Nampula - UGCAN (Foreningen for landbrukskooperativer i Nampula)

União Geral das Cooperativas Agrícolas de Nampula - UGCAN (Foreningen for landbrukskooperativer i Nampula)

União Geral das Cooperativas Agrícolas de Nampula - UGCAN (Foreningen for landbrukskooperativer i Nampula) Organisasjonen startet i 1980 som en kommisjon. Den har et sterkt samhold og politiske visjon, men mangler kapasitet til å utforme strategier og svare på de utfordringer de stilles ovenfor med den private sektors utviklingsplaner. Organisasjonens stemme drukner ofte og får liten innflytelse når statlige, private utviklere, internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner møtes.