Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Mosambik Partnere for utviklingssamarbeidet i Mosambik União Provincial de Camponeses de Manica - UCAMA (Distriktsforeningen for bønder i Manica)

União Provincial de Camponeses de Manica - UCAMA (Distriktsforeningen for bønder i Manica)

Associação Rural de Ajuda Mutua-Oram (Organisasjonen for gjensidig distriktsstøtte) Oram ble etablert i Maputo i 1992 som en organisasjon engasjert i arbeidet for bærekraftig utvikling i Mosambik. Siden 1997 har fokus spesielt vært tilgang til land og formalisering av småbønders landrettigheter. Det er den organisasjonen i landet som har mest erfaring med prosesser for landavgrensning og fungerer som en kunnskapsbase for andre organisasjoner og institusjoner på feltet.

Norsk Folkehjelp har hatt et samarbeid med Oram-filialen i Manica siden 2005. Oram Manica har særlig arbeidet med småbrukere og landavgrensing av lokalsamfunnene langs Beira-korridoren i Gondola-distriktet. Norsk Folkehjelps støtte har bidratt til å øke kapasiteten til Oram Manica i å spre informasjon om jord-, skog- og dyrelivlovgivning, samt landidentifiseringsprosesser i bygdesamfunn. Oram har vist meget høy teknisk kompetanse på hvordan man skal håndtere problemstillinger knyttet opp mot grunn- og naturressurser i landet sammen med andre sivilsamfunnsorganisasjoner.