Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Mosambik Utviklingssamarbeid i Mosambik

Utviklingssamarbeid i Mosambik

Utviklingssamarbeid i Mosambik

I Mosambik støtter Norsk Folkehjelp bønder som organiserer seg og forsvarer sine interesser og krever tilgang til land og ressurser.

De bygger en effektiv lokal og nasjonal organisatorisk stemme mot urettferdighet.

Med støtte fra Norsk Folkehjelp utarbeidet den nasjonale organisasjonen for bønder en rapport om landtyveri, Lord of the lands . Den forteller historien om mennesker som er berørt av landtyveri og gir en indikasjon på typen støtte som kommunene trenger fra sine organisasjoner for å lykkes i kampen for land, levebrød og rettferdighet.

De rike blir rikere

Mosambik har store problemer med ulikhet. Etter en nedgang på 15 prosent i antall familier som lever under fattigdomsgrensen i perioden 1996 - 2002, har fattigdommen siden holdt seg høyt og stabilt på nasjonalt nivå med 52 prosent av husholdningene som lever under fattigdomsgrensen.

I den samme perioden har de rike blitt rikere, sitter tettere til den politiske makten og er i posisjon til å dra nytte av utenlandsk kapital og få tilgang til ressurser uten altfor mange byråkratiske runder. Dette er i motsetning til 70 prosent av befolkningen som bor i landlige områder og mangler tilgang til kontanter, kreditt, landbruksinngang og markeder, samt tilfredsstillende sosiale tjenester.

På tross av at valg blir holdt jevnlig, angår politiske og økonomiske beslutningsprosesser ikke majoriteten av befolkningen. Mens grunnloven og lovene gir folk sine demokratiske rettigheter, er det alvorlige feil i implementeringen. Dette er en konsekvens av mangel på politisk vilje, svak styring og ledelseskapasitet. I mangel av sterke systemer har korrupsjon blitt fastlåst i offentlige institusjoner på alle nivåer.

Landloven blir ikke fulgt

Landloven i landet understreker at menn og kvinner har like rettigheter til tilgang og bruk av land. Den fokuserer på produktiv og bærekraftig arealbruk, og krever at private investeringer kommer opp til høring med deltakelse fra lokalsamfunnene. Men det er et stort gap mellom det som står i landloven og gjennomføringen av den. De fleste mosambikere er analfabeter og er lett bytte for dem som investerer i turisme eller utnytter naturressurser som jord, vann, mineraler og skog.

Ofte er det bare samfunnslederne som får delta i konsultasjoner med selskapene om landkonsesjoner, og resultatet er i mange tilfeller bestemt på forhånd gjennom uformelle møter. Møtereferatene er ofte ufullstendige og blir ikke distribuert til de som blir berørt av utbyggingen. De får heller ikke tilgang på informasjon om miljøpåvirkning, selv om dette er et juridisk krav. Kvinner er sterkt underrepresentert eller helt utelukket fra å delta i høringer og beslutningsprosesser til tross for at det er kvinner som opplever de største negative konsekvensene av beslutningene som blir tatt.

Norsk Folkehjelp startet programmet i Mosambik i 1984 med humanitær støtte til mosambikiske flyktninger i Zimbabwe, og befolkningen i de tørkerammede områdene i Tete-provinsen. Programmet hjalp til med bosetting, rehabilitering og utvikling slik som ferdighetstrening, bygging av skoler, distriktsutvikling og minerydding.

Nyheter fra Mosambik:

-Vi ga ikke opp

På tross av mye motstand har en gruppe kvinner i Mosambik kommet seg fra fattigdom til overskudd. På veien fikk de hjelp av Norsk Folkehj...
08.12.2015 | Hilde Sofie Pettersen

Bli med til Mosambik!

Vi inviterer våre medlemmer til å bli med på prosjektreise til Mosambik i oktober
07.05.2015 |

Folkehjelpa tilbake i Tete

Det er over 20 år siden Norsk Folkehjelp første gang etablerte seg i Tete, i det sentrale Mosambik.
03.12.2014 | Kristine Lindberg