Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Mosambik Utviklingssamarbeid i Mosambik

Utviklingssamarbeid i Mosambik

Utviklingssamarbeid i Mosambik

Utvinning av naturressurser og økonomisk vekst har ikke ført til mindre fattigdom i Mosambik.

Utnyttelsen av naturressursene og den økonomisk veksten har i stedet ledet til konsentrasjon av politisk og økonomiske makt og til restriksjoner i grunnleggende friheter.

Norsk Folkehjelps partnere er sivilsamfunnsorganisasjoner som aktivt engasjerer seg i å forsvare en rettferdig forvaltning og fordeling av naturressurser. Våre viktigste samarbeidspartnere er medlemsorganisasjoner med sterke røtter i småbønder sine lokalsamfunn.

Norsk Folkehjelp startet programmet i Mosambik i 1984 med humanitær støtte til mosambikiske flyktninger i Zimbabwe, og befolkningen i de tørkerammede områdene i Tete-provinsen. Virksomheten er i dag organisert og ledet fra kontoret i Maputo. Vi har også et lokalkontor i Tete. Landkontoret rapporterer til Norsk Folkehjelps regionskontor for det sørlige Afrika i Johannesburg.

Støtte til sivilsamfunn

Sivilsamfunnet i Mosambik følger kritisk med på statens styringsstruktur og praksis. Norsk Folkehjelp samarbeider med 14 organisasjoner i sivilsamfunnet. Vi gir partnerorganisasjonene økonomisk støtte og opplæring slik at de best mulig kan forsvare land- og ressursrettighetene til folket, og da særlig småbønder. Livsgrunnlaget deres er truet av kommersiell landbruksvirksomhet og gruveindustri, og våre partnere jobber for å verne om deres interesser.

Norsk Folkehjelp jobbet med minerydding i Mosambik fra 1993 til 2006, og fra 2012 til 2017.

 

Nyheter fra Mosambik:

-Vi ga ikke opp

På tross av mye motstand har en gruppe kvinner i Mosambik kommet seg fra fattigdom til overskudd. På veien fikk de hjelp av Norsk Folkehj...
08.12.2015 | Hilde Sofie Pettersen

Bli med til Mosambik!

Vi inviterer våre medlemmer til å bli med på prosjektreise til Mosambik i oktober
07.05.2015 |

Folkehjelpa tilbake i Tete

Det er over 20 år siden Norsk Folkehjelp første gang etablerte seg i Tete, i det sentrale Mosambik.
03.12.2014 | Kristine Lindberg

Våre partnere i Mosambik

UNAC - União Nacional de Camponeses / National Farmers’ Union

ORAM - Associação Rural de Ajuda Mútua / Rural Association for Mutual Help

MULEIDE Associação Mulher Lei e Desenvolvimento

ADECRU - Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais

ACCORD

Panos Institute

AAAJC - Associação de Apoio e Assistência Jurídica as Comunidades / Juridical Community Support Association

LDH - Liga Moçambicana dos Direitos Humanos / Human Rights League

Donorer

Norad

Utenriksdepartementet