Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Sør-Afrika

Sør-Afrika

Foto: Håvard Sæbø

Norsk Folkehjelp jobber i Sør-Afrika gjennom partnerorganisasjoner som forholder seg til dagens utfordringer og maktforhold, og forsøker å påvirke disse slik at det skjer en omfordeling og utjevning. Mange av de sørafrikanske organisasjonene arbeider også regionalt. De bidrar aktivt til at allianser etableres og organisasjoner i ulike land lærer av hverandre og samarbeider om å løse felles utfordringer.

Siden 1994 er apartheidlovene i Sør-Afrika erstattet av en demokratisk forfatning og lover som skal sikre like rettigheter for alle. Landet er rikt og regjeringens politikk har fremmet økonomisk vekst og bedre samkvem mellom de ulike folkegruppene. Store grupper har fått det bedre, blant annet når det gjelder tilgang til utdanning og anstendig arbeid.

Skjev fordeling

Landet sliter allikevel med store utfordringer. Rikdom og makt er ekstremt skjevt fordelt og gjør Sør-Afrika til et av landene i verden med størst ulikhet. Økonomisk og politisk makt er i hendene på en liten elite av svarte og hvite forretningsfolk, investorer og folk med politiske verv og posisjoner i regjeringsapparatet. Samtidig sliter landet med en ekstremt høy arbeidsledighet og andel av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen. Fagbevegelsen svekkes, sosiale velferdsordninger undergraves av privatisering av offentlige tjenester, jorda fordeles ikke mer rettferdig og de jordløse bøndene forblir jordløse, og korrupsjon er et økende problem.

Sosial misnøye kan gi næring til fremmedhat og politisk populisme. Det er bekymringsverdig at røster som stiller kritiske spørsmål til utviklingen, særlig media, blir forsøkt kneblet. Blant annet har regjeringen forsøkt å fremme offentlighetslover som i praksis vil begrense den hardt tilkjempede ytringsfriheten og gjøre det vanskeligere å drive undersøkende journalistikk mot f.eks den utbredte korrupsjon dersom de skulle bli vedtatt.

Sør-Afrika er blant de største investorene i Afrika, inkludert i Zimbabwe og Mosambik. Interessene er knyttet til industri, energi, turisme og handel, men også til jord og naturressurser som skog, naturgass og mineraler. Landet spiller fortsatt en ledende rolle i det politiske arbeidet i regionen – enten gjennom SADC samarbeidet, bilateralt eller som arena for aktører i sivilt samfunn som jobber regionalt.

Norsk Folkehjelp mobiliserte mot apartheid

Norsk Folkehjelp sto sentralt i den norske støtten til  frigjøringskampen i Sør-Afrika fra 1974. Mye av den norske og nordiske støtten til ANC i flyktningeleirene i nabolandene ble kanalisert gjennom og administrert av Norsk Folkehjelp. Hjemme i Norge mobiliserte vi til støtte for internasjonale sanksjoner mot apartheidstaten.
I 1992 var Norsk Folkehjelp en av de aller første utenlandske organisasjonenene som etablerte seg med eget kontor i Sør-Afrika, etter invitasjon av ANC.

Nyheter fra Sør-Afrika:

Her dumper Robertson pensjonerte arbeidere

Det sør-afrikanske magasinet GroundUp har i en artikkel avslørt hvordan vinprodusenter og lokale politikere samarbeider for å kaste...
12.07.2017 |

– Alle ble skutt i ryggen

Norsk Folkehjelp-partner i Sør-Afrika melder om angrep og drap på medlemmer. – En alvorlig hendelse som føyer seg inn i en lang rekke av...
14.06.2017 | Hilde Sofie Pettersen

Sør-Afrika: Det myndighetene ikke vil du skal se

I Sør-Afrika sitter Mandelas parti ANC med makten, slik de har gjort siden apartheids fall i 1994. Men for mange er kampsangene fra apart...
14.06.2017 | Hilde Sofie Pettersen

Slumaktivister trues og drepes i Sør-Afrika

Søndag 26. mars ble en mann skutt i ryggen i en av Durbans forsteder, Bhambayi. Han kjemper nå for livet på sykehus. Han ble skutt av en...
30.03.2017 | Torunn Aaslund

Svenssonprisen til Norsk Folkehjelp-partner

Den sørafrikanske fagforeningen CSAAWU tildeles Svenssonprisen. – En viktig anerkjennelse, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær...
24.03.2017 |

Vant frem mot vin-farmerne

– Jeg hadde aldri forestilt meg at 220 landarbeidere i streik kunne skape så mye opmerksomhet, sier Deneco Dubé fra fagforeningen CSAAWU....
22.12.2016 | Sissel Fantoft