Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Sør-Afrika Partnere for utviklingssamarbeidet i Sør-Afrika

Partnere for utviklingssamarbeidet i Sør-Afrika

Action Support Centre er tilknyttet Action for Conflict Transformation (ACT) i Sør-Afrika, en lokalbasert del av et globalt nettverk for fred og forsoning. ACT arbeider for at folk skal knytte kontakter på tvers av etniske, geografiske, nasjonale og andre skillelinjer, og jobbe gjennom organisasjonene sine for å løse felles problemer. Organisasjonen har særlig kompetanse i fredsarbeid og konflikthåndtering, og sprer kunnskaper og teknikker i konflikthåndtering videre. Den er også sekretariat for Zimbabwe Solidaritetsforum (ZSF) som jobber for støtte til demokratisk utvikling i regionen, særlig i Zimbabwe og i Swaziland.

Zimbabwe Solidaritetsforum (ZSF) representerer en bred allianse av studenter, fagbevegelse, kirke, folkelige- og interesseorganisasjoner i Sør-Afrika som driver solidaritetsarbeid for Zimbabwe og jobber for å påvirke opinionen generelt, og media, myndigheter og folkevalgte spesielt. Solidaritetsforumet ser sitt arbeid som relevant også for andre land i regionen, og har for eksempel utvidet sitt solidaritetsarbeid til å omfatte støtte til demokratiutvikling i Swaziland. ZSF har et tett samarbeid med  Crisis in Zimbabwe Coalition , som har hovedkontor i Zimbabwe og et regionalt kontor i Sør Afrika.

Crisis in Zimbabwe Coalition er en koalisjon av 350 organisasjoner i Zimbabwe som kjemper for demokrati. Det får støtte gjennom landprogrammet vårt i Zimbabwe. Koalisjonen har i tillegg et regionalt kontor i Johannesburg som gjør dem bedre i stand til å jobbe bredere i regionen og på kontinentet, for eksempel for å påvirke posisjonene til SADC og den Afrikanske Union. Alliansebygging i Sør-Afrika og i det sørlige Afrika er en av forutsetningene for å få dette til. Crisis in Zimbabwe Coalition Sør-Afrika mottar støtte av Norsk Folkehjelps landprogram i Sør Afrika.

Trust for Community Outreach and Education (TCOE) ble etablert i 1983, inspirert av den svarte bevisstgjøringsbevegelsen som formet student- og skoleungdommens motstand mot apartheidregimet. De første årene arbeidet TCOE for å gjøre utdanning tilgjengelig for folk på landsbygda. Etter hvert har organisasjonen endret sin rolle til å støtte opp under folkelig organisering. TCOE arbeider i Kapp- og Limpopo provinsene og er en pådriver for at folk på landsbygda selv skal fremme sine krav om sosiale og økonomiske endringer og bedre levevilkår, ta en aktørrolle både nasjonalt og internasjonalt, og alliere seg med likesinnede organisasjoner i andre land. TCOE har høy kompetanse og erfaring på områdene organisasjonsutvikling og ledelse, landspørsmål og kvinners rettigheter til jord i Sør-Afrika og det sørlige Afrika.

Workers World Media Productions (WWMP) har som mål å gjøre media relevant og tilgjengelig for arbeiderklassen. Organisasjonen er uavhengig av, men identifiserer seg med og støtter opp under de grunnleggende verdiene til fagbevegelsen. Derfor har den et nært samarbeid med fagbevegelsen og setter søkelys på saker som gjelder folks arbeidsvilkår, arbeidsløshet, ungdom og kvinners situasjon. WWMP fremmer kollektiv organisering og bruker radio og andre typer media som virkemiddel for å nå arbeiderklassen og gi den en stemme. Programmene produseres på flere språk og folk fra målgruppen får opplæring i produksjon og deltar i formidlingsarbeidet sammen med fagorganiserte. Organisasjonen og dens partnere har også gjort en viktig konfliktdempende jobb i urbane slumområdene rundt Cape Town da fremmedfrykten rettet mot zimbabwere og andre innvandrere blusset opp.

Alternative Information Development Centre (AIDC) ble dannet i 1996 for å styrke demokratiarbeidet i det nye Sør-Afrika. AIDC står bak lanseringen av Right to Work-kampanjen og de har etablert seg som en viktig ressurs når det gjelder forskning og informasjon om fattigdom, handel og globalisering. De har også spilt en sentral rolle i ulike regionale og internasjonale nettverk som Southern Africa People’s Network, Third World Network, Jubilee South og Trade Strategy Group. AIDC gir ut magasinet Amandla som tar for seg aktuelle politiske, økonomiske og sosial analyser fra et radikalt perspektiv. Magasinet gir i tillegg ekstensiv dekning av aktiviteter og debatter fra Sør-Afrikas arbeiderbevegelse og andre sosiale bevegelser. AIDC, i samarbeid med fagbevegelsen og andre sivilsamfunnsgrupper, har lansert kampanjen One Million Climate Jobs hvor de mobiliserer rundt utfordringer som arbeidsledighet og klimaendringer fører med seg.

Khanya College ble etablert i 1986 og er en uavhengig organisasjon som gir støtte til ulike grupper fra arbeiderklassen og andre fattige lokalsamfunn. Målet er at de selv skal bli i stand til å møte de utfordringer som kommer med den økonomiske og politiske globaliseringen. Khanya College bygger opp politisk lederskap blant lokale samfunnsorganisasjoner både i Sør-Afrika og i det sørlige Afrika gjennom kursing og seminarer. De driver med forskning, gir ut egne publikasjoner og bygger solidaritetsnettverk mellom de ulike deltagerne. Khanya College arrangerer også årlige vinterskoler og bokmesser.