Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Sør-Sudan Utviklingssamarbeid i Sør-Sudan Partnere for utviklingssamarbeidet i Sør-Sudan Institute for Promotion of Civil Society (IPSC)

Institute for Promotion of Civil Society (IPSC)

Institute for Promotion of Civil Society (IPSC) er en frivillig organisasjon som arbeider for godt styresett og respekt for menneskerettighetene. De arbeider med vold mot kvinner og kvinnerettigheter og samarbeider med lokale organisasjoner, internasjonale aktører og myndighetene i Sør-Sudan. De har tatt på seg den uhyre kompliserte oppgaven og forsøke å registrere tradisjoner og sedvanerett i Sør-Sudan og så involvere lokalsamfunn og myndigheter i forhandlinger om hvordan disse lovene kan endres slik at de blir mer i tråd med menneskerettighetene og likestiller kvinner og menn.