Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Sør-Sudan Utviklingssamarbeid i Sør-Sudan Partnere for utviklingssamarbeidet i Sør-Sudan New Sudan Women’s Federation (NSWF)

New Sudan Women’s Federation (NSWF)

New Sudan Women’s Federation (NSWF) ble etablert i 1995. De søker å bedre kvinners sosioøkonomiske vilkår, styrke kvinners politiske status og fremme deres menneskerettigheter. De lærer opp para-juridiske rådgivere, driver med opplæring av kursledere som kan lære opp andre kursledere, driver juridiske rådgivingssentre og voksenopplæringstiltak rettet mot kvinner.