Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Utviklingssamarbeid i Etiopia

Utviklingssamarbeid i Etiopia

Utviklingssamarbeid i Etiopia

I Etiopia jobber Norsk Folkehjelp for å styrke kvinners rettigheter og bedre tilgangen til jord og naturressurser for småbønder og pastoralister. Vi jobber gjennom partnerorganisasjoner, og hjelper dem med å oppnå resultater i felt. Partnerorganisasjonene får kurs i monitorering og evaluering, rådgiving og bygger viktige nettverk seg imellom og med andre.

Norsk Folkehjelp har støttet partnerorganisasjoner i Etiopia siden 1984, først gjennom nødhjelp og utviklingen av et mikrokredittprogram. I desember 2001 gjennomførte vi en undersøkelse om spredningen av landminer i Etiopia. Denne viste at regionene Tigray, Afar og Somali hadde tettest forekomst av landminer. Derfor støttet vi i 2005 ”The Ethiopian Mine Action Office” (EMAO) med minehunder og utstyr. Siden 2006 har Norsk Folkehjelp hatt kontor i Addis Abeba.

Et multi-etnisk samfunn

Etiopia er viktig for stabiliteten på Afrikas horn. Forholdet til nabolandene og spesielt Eritrea, Somalia og Sør-Sudan dominerer Etiopias utenrikspolitikk. Av befolkningen på rundt 91 millioner lever nesten 30% under den nasjonale fattigdomsgrensen på 0,6 amerikanske dollar per dag. Landet er rangert som nummer 173 av 187 land på Human Devlopment Index. Etiopia har hatt god økonomisk vekst de siste årene, men også høy inflasjon. Over halvparten av landets budsjett kommer fra donorer, noe som gjør Etiopia til det afrikanske landet som mottar nest mest bistand og nødhjelp, etter Kongo.

Etiopia er et multi-etnisk og multi-religiøst samfunn. Nesten halvparten av befolkningen regner seg som ortodokse kristne mens en tredjedel er muslimer og 18% er protestanstiske kristne. I Etiopia jobber 80% av befolkningen innen landbrukssektoren og landbruket utgjør 46% av bruttonasjonalproduktet. Dette gjør landet sårbart med hensyn til tørke og flom, som er en trussel mot matsikkerheten i landet. Vold mot kvinner og kjønnslemlestelse et utbredt på tross av at landet har gode lover for å beskytte kvinner.

Etiopia har en streng lovgivning for det sivile samfunn, hvor organisasjoner som mottar mer enn 10% av inntektene sine fra utlandet ikke får lov til å jobbe med temaer som vold mot kvinner, kjønn, demokrati eller menneskerettigheter.

Sikrer tilgang til jord

I Etiopia er jorden statseid. De senere år har investorer fått leie store områder for kommersiell utnyttelse. Noen områder blir erklært nasjonalparker, og enkeltpersoner tar seg til rette ved å ”snikprivatisere” land. Pastoralister i Borana-området har alltid brukt skog og mark som felleseie til beiting for dyrene sine. Nå opplever de at tilgang til beite og vann blir forhindret. Å brødfø seg gjennom dyrehold blir stadig vanskeligere. Derfor er det viktig for dem å få forvalte skogen selv, samt finne flere leveveier. Både pastoralister og bofaste bønder bruker skogen i området som kilde til brensel, tømmer og trekull.

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner samarbeider med det tradisjonelle klan-styresettet for å beskytte skogen og jorda, og for å tilrettelegge for en dialog med myndighetene om rettighetene til bruk av skog, mark og vannkilder. Det blir også gitt kurs om alternative inntektskilder fra skogen, som gummi, oljer, honning og urter.

Partnerorganisasjonene har lykkes med å sikre at pastoralister i Borana igjen har fått råderett over sine landområder, og at klanledere i Sheka har organisert seg og nå er registrerte som klanlederforening som lokale myndigheter konsulterer for å sikre en bærekraftig forvaltning av skogen der. Våre partnere jobber også for at kvinner skal ha mer innflytelse når det gjelder forvaltning av jorda.

Kurs om kvinnerettigheter og selvforsvar

Vold mot kvinner er et stort problem i Etiopia; i familier, på arbeidsplasser, så vel som på skoler og i det offentlige rom. Det finnes ingen enkel løsning på problemet. Norsk Folkehjelp samarbeider med kvinner som allerede er organisert gjennom praktisk rettede foreninger og grupper, som mikrokredittgrupper, yrkesopplæring, skolevesenet og et krisesenter for kvinner. Her får kvinnene lære om sine rettigheter, eksisterende lover, og hvordan de skal forholde seg når de blir utsatt for vold. Menn er også er viktig målgruppe: Ektemenn, prester, lærere, politi og folk som arbeider innenfor rettsvesenet må delta aktivt i arbeidet med å få slutt på vold mot kvinner. En del av Norsk Folkehjelps program i Etiopia består i å gi trening i selvforsvar, etikk og selvbevissthet til ungdom, kvinner og menn. Selvforsvar knyttes til opplæring om kvinners rettigheter og gir en ny mulighet for å påvirke og endre holdninger og adferd.

Partnerorganisasjonene har sammen bidratt til produksjonen av en egen manual for kursing i kvinners rettigheter og vold mot kvinner. Vår partner som driver krisesenter i Addis Abeba har lykkes i å få kurse politiskolestudenter i temaet vold mot kvinner. Opplysnings- og holdningsarbeidet som drives i skoler har gjort at elever er mer bevisste og at kjønnsbaserte voldsepisoder og seksuell trakassering har gått ned. På flere av skolene har flere elever og lærere nå engasjert seg i “gender groups” og driver det holdningsskapende arbeidet videre.

 

Nyheter fra Etiopia:

En ung mann og hans bikuber

Abroadeg er 23 år. Han bor i Sheka i den sørlige delen av Etiopia med sin kone og tre år gamle sønn. Han forklarer gjerne hvordan moderne...
01.10.2014 | Tekst: Belete Debre, Foto: Kjetil Østnor

Kvinner hjelper kvinner å få rettigheter

Menn kan ikke lengre ta opp lån uten tillatelse fra sine koner etter en rekke rettighetskurs for kvinner i Tigray, Etiopia. Azeb Hailu er...
05.05.2014 | Tigist Getahun (tekst) and Kjetil Østnor (foto)

Velduftende bark gir nytt levebrød

Da mannen til Darmi Satu forlot henne og deres seks barn uten å etterlate noe form for økonomisk støtte til dem, sluttet hun seg til et k...
25.04.2014 | SOS Sahel, Belete Debre og Tine Solberg Johansen

Såpe gir nytt håp

Ødeleggelse av dyrkbar jord i Anbule, Etiopia, har gjort det tøft for småbonden Sago Berger å forsørge sine elleve barn. Nå håper han såp...
24.04.2014 | Action for Development og Belete Debre og Tine Solberg Johansen

Økt selvtillit med selvforsvarstrening

– Treningen i selvforsvar har gjort meg i stand til å vise full respekt og kjærlighet til mine foreldre og andre folk jeg møter. På grunn...
23.04.2014 | HIBIR and Tigist Getahun

Alenemor kjemper for flere kvinnelig ledere

En komité for sosial rettferdighet i Kebele har gått fra ett kvinnelig medlem til majoritet kvinner på bare tre år. Alenemoren Atsede Til...
22.04.2014 | Tekst: Tigist Getahun, Foto: Kjetil Østnor

Fakta om Etiopia

Etiopia er en av Afrikas største stater, med rundt 80 millioner innbyggere.

Landet har ca 80 etniske grupper og rundt 80 språk. Islam, den etiopisk-ortodokse kirken og protestantisme er hovedreligioner.

Etiopia er det eneste afrikanske landet som aldri ble kolonisert, men landet har en kompleks historie, med tre radikale regimeskifter de siste 40 årene, borgerkrig, sultkatastrofer og krig med flere naboland.