Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Utviklingssamarbeid i Etiopia Partnere for utviklingssamarbeidet i Etiopia

Partnere for utviklingssamarbeidet i Etiopia

Samarbeidspartnere

SOS Sahel jobber med naturressurser, landrettigheter og bruk av felles jord, biologisk mangfold og konfliktløsing. De samarbeider med Norsk Folkehjelp om et prosjekt i Borena i Sør-Etiopia og et prosjekt i området rundt Lake Awassa. SOS Sahel har vært Norsk Folkehjelp-partner siden 2006. Se SOS Sahels hjemmeside for mer informasjon. 

Action for Development (AfD) arbeider for å skape et bærekrafitg inntektsgrunnlag for pastoralister. De jobber også med konfliktløsning og rettigheter til jord og naturressurser i pastoralist-områder. Norsk Folkehjelp samarbeider med AfD om et prosjekt i Borena i Sør-Etiopia. AfD har vært Norsk Folkehjelp partner siden 2006. Mer informasjon på AfDs hjemmeside

MELCA-Etiopia arbeider med å kartlegge naturressurser og landrettigheter, konfliktløsing, organisering av lokale ledere og dialog med lokale myndigheter. Organisasjonen samarbeider med Norsk Folkehjelp om et prosjekt i Sheka-skogen i Sørvest-Etiopia. MELCA har vært en partner av Norsk Folkehjelp siden 2007. Se MELCAs hjemmeside for mer informasjon. 

Dedebit Microfinance (DECSI) er en organisasjon som hovedsaklig arbeider med mikrokreditt. DECSI er en viktig partner i arbeidet med å bekjempe vold mot kvinner gjennom sitt store nettverk av kvinnegrupper. DECSI arbeider i Tigray-provinsen. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med DECSI siden 1993. Se DECSIs hjemmeside for mer informasjon.

Association for Women’s Sanctuary and Development (AWSAD) driver krisesenter for kvinner i Etiopia. De arbeider med å gi kvinner beskyttelse, juridisk veiledning, helsetilbud og yrkestrening. I tillegg organiserer de kursing omkring vold mot kvinner og selvforsvar. Målgruppen er kvinner som bor på krisesenteret, politi, byråkrater og jurister. Partner med Norsk Folkehjelp siden 2007. Se AWSADs hjemmeside for mer informajson.

Children and Women Self-Reliance (CWS) baserer sitt arbeid på frivillighet. De driver et lite krisesenter og samarbeider med politi, helsepersonell og lokale myndigheter i Dukum og Kaliti, litt utenfor Addis Abeba. De jobber også med ulike barne- og ungdomsskoler for å beskytte jenter fra mishandling og vold. CWS har vært partner med Norsk Folkehjelp siden 2009.

HIBR, (”Harmoni”, organisasjon for selvforsvar og likestilling) koordinerer arbeidet mot kjønnsbasert vold med undervisning i kvinners rettigheter, selvutvikling, etikk, selvdisiplin og selvforsvar, opp mot Norsk Folkehjelps øvrige partnerorganisasjoner. De jobber i tillegg selv direkte med skolevesenet i Addis Abeba og trener opp lærere og skoleadministrasjon i arbeid mot vold mot kvinner. Norsk Folkehjelp startet samarbeidet med HIBR i 2007.

Save Lives (SL) arbeider for redusere vold og bedre kvinners og jenters sosiale og økonomiske situasjon. Dette gjøres gjennom opplysningsarbeid og ved å organisere kvinner i selvhjelpsgrupper sør i Etiopia. Save Lives har et godt og nært samarbeide med lokale statsinstitusjoner, med eldsteråd og med ulike trosbaserte organisasjoner. Norsk Folkehjelp startet samarbeidet med Save Lives i 2012. Se Save Lives sin hjemmeside for mer informasjon.

Siiqqee Women’s Development Association (SWDA) jobbber med kapasitetsbygging av kvinner og jenter for å redusere deres sårbarhet og styrke deres sosiale og økonomiske status. Dette gjøres gjennom opplysningsarbeid og organisering av kvinner i selv-hjelps grupper i Oromia regionen i Ethiopia. Norsk Folkehjelp startet samarbeidet med Siiqqe i 2012. Se Siiqqees hjemmesider for mer informasjon.