Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Utviklingssamarbeid i Rwanda

Utviklingssamarbeid i Rwanda

Utviklingssamarbeid i Rwanda

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Rwanda siden 1994. Dette har vært en periode med enorme sosiale og politiske endringer, fra kaoset i kjølvannet av folkemordet til gjenetableringen av lokale organisasjoner, desentraliseringsreformer og introduksjonen av nye arenaer for folkelig deltakelse.

Rwanda og området rundt de store sjøene i Afrika (Great Lakes-regionen) har en traumatisk historie preget av kriger og folkemord. På grunn av flere tiår med autoritære regimer har borgerne hatt svært små muligheter til å engasjere seg aktivt i demokratiske styringsprosesser og til å bygge opp et demokratisk samfunn. I Rwanda har borgerne få muligheter til å delta i politiske valg, begrenset ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og mangel på frie massemedier. Vi ser også tegn på at fattigdommen forverrer seg og ulikhetene øker i landet, og spesielt gjelder dette kvinner på landsbygda, ungdom og funksjonshemmede.

Under nødhjelpsfasen i årene 1994–1997 engasjerte Norsk Folkehjelp seg spesielt i helsesektoren. I den etterfølgende perioden, 1997–2000, konsentrerte vi innsatsen om institusjonsstøtte til helse- og rettsvesenet. Etter 2000 har Norsk Folkehjelp støttet lokale sivilsamfunnsorganisasjoner.

Sammen med ulike samarbeidspartnere engasjerer organisasjonen seg i følgende to prosjekter:

The Public Policy Information, Monitoring and Advocacy (PPIMA) samler 13 lokale samarbeidspartnere i et unikt samarbeid for å bevisstgjøre innbyggerne om grunnleggende rettsprinsipper og gi dem ferdighetene de trenger for å kunne engasjere seg og hevde sine synspunkter og interesser overfor beslutningstakere og tjenesteleverandører. PPIMA organiserer debatter og dialoger med innbyggere og beslutningstakere om aktuelle tema i forbindelse med politiske retningslinjer, lover og programmer. Prosjektet finansieres av SIDA og DFID.

Ending Gender Based Violence (EGBV): Seks lokale samarbeidspartnere har gått sammen i en felles innsats mot kjønnsbasert vold, herunder fysisk, økonomisk, seksuell og psykologisk vold, som er et stort problem for mer enn en tredjedel av kvinnene i Rwanda. Målet er å drive den nasjonale kampen mot kjønnsbasert vold fremover. Aktivitetene ledes i stor grad av frivillige, og inkluderer kurs i konfliktløsning, rådgivning og hjelp til å takle traumer og endre handlingsmønstre. Mange av de frivillige er par som selv har klart å forandre samlivsmønsteret sitt. EGBV-prosjektet har i høy grad bidratt ikke bare til å redusere familievold, men også til å bygge opp lokalsamfunnenes evne til selv å mobilisere og handle kollektivt mot dette samfunnsproblemet. Prosjektet finansieres av NORAD, Norsk Tjenestemannslag og Human-Etisk Forbund.

 

Nyheter fra Rwanda:

Human-Etisk Forbund støtter kvinner i Rwanda

De fleste kjenner til Rwanda som et land med en voldelig historie. I 1994 resulterte konflikten mellom hutuer og tutsier i et folkemord d...
21.05.2015 |

Søndagsmøte mot vold i Birama

I landsbyen Birama utenfor Kigali møtes innbyggerne hver søndag for gjøre opp regnskap over hvor mange som har opplevd familierelatert vo...
05.05.2015 | Rannveig Lade

Teater mot vold

En teaterforestilling om to fulle menn får innbyggerne i landsbyen Nyagahinga i Rwanda til å reflektere over vold mot kvinner.
24.03.2015 | Rannveig Lade

Aktivistradio på bussterminalen i Kigali

Fra 16. november til 10. desember hvert år foregår den globale kampanjen 16 Days of Activism Against Gender Violence. Norsk Folkehjelps p...
23.03.2015 | Rannveig Lade

NTL støtter i Rwanda

Liv Tørres takket i dag NTL for bidragene som gjør at Norsk Folkehjelp kan gjøre mer. NTL inngår et fireårigsamarbeid med Norsk Folkehjel...
03.12.2014 | Torunn Aaslund

Fare for nye folkemord – 20 år etter Rwanda

Hva har vi lært av erfaringene med folkemordet i Rwanda? Dagens situasjon i Syria, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk viser at...
09.04.2014 | Av Liv Tørres, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp