Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Afrika Zimbabwe Partnere for utviklingssamarbeid i Zimbabwe

Partnere for utviklingssamarbeid i Zimbabwe

African Institute for Agrarian Studies (Aias) er en uavhengig forskningsinstitusjon som driver med politisk påvirkningsarbeid innen land og naturressurser - gjennom forskning, dialog, opplæring og distribusjon av informasjon. Aias samarbeider med ulike organisasjoner og myndigheter og assisterer dem i kapasitetsbygging innen politikkformulering og forskning. De tilrettelegger også for dialog mellom myndigheter, akademikere, sivile samfunn og andre innen land- og jordbruksspørsmål, med særlig fokus på landrettigheter for marginaliserte grupper. Aias arbeider på et nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Chitsanza Development Association er en organisasjon med mer enn 5600 medlemmer. De arbeider i Nyanga øst i Zimbabwe. Det overordnede målet for organisasjonen er å jobbe for kvinners og jenters muligheter ved å forbedre deres sosiale og økonomiske status i lokalmiljøet. I tillegg jobber CHIDA med å fremme ungdoms deltagelse, og med å fremme en bærekraftig bruk og kontroll av naturressurser. CHIDA jobber på lokalsamfunnsnivå.

Zimbabwe Human Rights Association er en medlemsbasert grasrotorganisasjon med en medlemsmasse på over 200 000 aktive medlemmer fra hele landet. ZimRights hovedmål er å fremme, beskytte og forsvare menneskerettighetene gjennom nettverksarbeid, kursing, publikasjoner, juridisk rådgivning og lobbing. Organisasjonen jobber på nasjonalt og regionalt nivå

Wadzanai Community Development Trust er en samfunnsbasert organisasjon som har kvinner, menn og ungdom i Chinamhora som målgruppe. De søker å fremme kvinner til aktivt å delta i politiske og økonomiske aktiviteter, og å ta lederskapposisjoner i sine lokalsamfunn. Enda viktigere er deres arbeid for å fremme tilgang til og kontroll av naturressurser. Wadzanai arbeider i 10 ulike lokalsamfunn og dekker et område på ca. 1500 kvadratkilometer med en befolkning på rundt 72 000 mennesker. De arbeider på lokalt nivå.

Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association er en medlemsbasert forening som ble etablert i 2002 som et svar på en krympende økonomi og etter hvert en total kollaps av de formelle strukturene som industri og bedrifter etter de økonomiske strukturtilpasningsprogrammene. Målgruppen er de som jobber i den uformelle sektoren. Foreningen driver blant annet med informasjon for å øke bevisstheten om deres rettigheter. ZCIEA jobber på et nasjonalt nivå.