Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Humanitær nedrustning i Laos

Humanitær nedrustning i Laos

Humanitær nedrustning i Laos

Laos er svært hardt rammet av klasebomber. Det anslås at over 80 millioner klasebomber og blindgjengere ligger igjen i det lille landet etter Vietnamkrigen. Amerikanske rapporter viser at mellom 1964 og 1973 ble landet utsatt for i gjennomsnitt 176 angrep hver dag, og mer enn to millioner tonn bomber ble droppet. Over 29 000 mennesker har blitt drept og over 21 000 skadet av restene som ligger igjen etter den vanvittige bombingen.

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Statspart

Fra 1997 og fram til 2007 bidro Norsk Folkehjelp med teknisk assistanse og kvalitetssikring til Laos’ egen eksplosivryddeaktør – UXO Lao. I 2009 startet vi opp egne operasjoner, først i Sekong-provinsen, og utvidet senere til to andre provinser – Saravan og Attapeu. Programmet har vokst betydelig, og vi har nå nesten 400 ansatte og operasjoner i hele landet. Arbeidet er hovedsakelig konsentrert om kartlegging.

Vi har utviklet en egen metode for kartlegging som er mer effektiv og mindre kostnadskrevende enn tidligere utprøvde metoder. Den innebærer at vi kan skille ut risikoområder tidlig i prosessen, og dermed unngå å bruke ressurser i områder som ikke inneholder eksplosiver. Metoden gir også god oversikt over hvor det er behov for rydding, slik at myndighetene lettere kan beregne hva som trengs av innsats og hvor mye det vil koste.   

 

Nyheter fra Laos:

Norsk Folkehjelp med beredskapsstøtte til regjeringen i Laos etter storflom

Ifølge FN er mer enn 130 mennesker savnet og 26 bekreftet omkommet etter at en demning kollapset sør i Laos sist mandag. Norsk Folkehjelp...
29.07.2018 | Ingebjørg Sørenes

USA med gode nyheter i Laos

USA skal bevilge 90 ekstra millioner dollar til rydding av klasevåpen i Laos de neste tre årene. - Laos er svært hardt rammet av klasebom...
08.09.2016 | Ingebjørg Sørenes

De samlet klasebomber for å spille petanque

En liten delegasjon fra Fagforbundet reiste sammen med de nyoppnevnte Laos-ambassadørene Eddie Whyte og Torild Holmedal for å besøke pros...
27.02.2015 | Ingunn Eriksen Fagforbundet

Raske fakta

Norsk Folkehjelp er den største internasjonale organisasjonen på humanitær nedrustning i Laos.

Siden 2011 har Norsk Folkehjelp kartlagt nesten 300 landsbyer i det sørlige Laos.

Ved hjelp av en egenutviklet metode kartlegger Norsk Folkehjelp over 12 km2 land i Laos hver måned.