Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Humanitær nedrustning i Laos

Humanitær nedrustning i Laos

Tik Tadbounkong gjennomfører teknisk kartlegging i landsbyen Chounla i Thateng-distriktet, Sekong-provinsen.

Den demokratiske folkerepublikk Laos har den noe uheldige æren av å være det mest bombede landet i verden i forhold til innbyggertall. Under Vietnamkrigen mellom 1964 og 1973 ble over to millioner tonn eksplosiver sluppet over Laos på 580 000 bombetokter. Dette tilsvarer en flylast med bomber hvert åttende minutt, 24 timer i døgnet i ni år. Opp mot 30 prosent av bombene som ble sluppet over Laos eksploderte ikke da de traff bakken, og dette er årsaken til at det ligger igjen opp til 90 millioner blindgjengere etter klasebomber i det lille landet.

Forekomsten av ueksplodert klaseammunisjon er en av de høyeste i verden sett i forhold til befolkningstallet. De eksplosive restene utgjør en trussel mot levebrød, sosioøkonomisk utvikling og livskvalitet for de som bor i lokalsamfunnene som er rammet. Det er en klar sammenheng mellom forekomst av ueksplodert klaseammunisjon og fattigdom, og høy grad av fattigdom tvinger ofte berørte lokalsamfunn til å benytte seg av utrygge landområder. Mange bruker land til jordbruk og beite for husdyr på tross av dokumentert forekomst av eksplosiver. Dette gjøres ofte av nødvendighet, siden områdene med høyest forekomst av eksplosiver også er blant de fattigste og minst utviklede områdene i Laos.

Norsk Folkehjelps arbeid i Laos

Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsprogram i Laos er et av organisasjonens største, med en årlig omsetning på 48 millioner kroner i 2018. Programmet har over 310 lokalt ansatte og aktiviteter i seks provinser. Norsk Folkehjelp er av de mest varierte og lengst tilstedeværende internasjonale nedrustningsorganisasjonene som er aktive i Laos.

Norsk Folkehjelp har vært til stede i Laos siden 1997. I de første ti årene bidro Norsk Folkehjelp med teknisk assistanse og kvalitetssikring til Laos’ egen organisasjon for eksplosivrydding, UXO Lao. Norsk Folkehjelp startet egne operasjoner i Saravane-provinsen i 2009, og driver nå med kartlegging, rydding og lokal kapasitetsbygging i store deler av landet. Arbeidet skjer i tett samarbeid med lokale aktører. I Vientiane driver Norsk Folkehjelp kapasitetsbygging av nasjonale eksplosivryddingsmyndigheter (NRA), og i Luang Prabang-provinsen samarbeider vi med UXO Lao om kapasitetsbygging og kvalitetssikring.

Det er ingen tvil om at forekomsten av eksplosive rester etter krig er svært høy i Laos, men noen nøyaktig oversikt finnes ikke da det ikke har blitt gjennomført fullstendige kartlegginger i alle provinser. Norsk Folkehjelp har kartlagt hundrevis av landsbyer i Sør-Laos som del i det pågående nasjonale kartleggingsprosjektet. Vi har ryddet nesten 8,8 millioner kvadratmeter med land og fjernet 68 000 eksplosiver, noe som har forbedret livene til 98 000 mennesker. Ved å gi lokalsamfunn informasjon om hvor de mest farlige områdene befinner seg, og når disse igjen trygt kan tas i bruk, blir landsbybeboere i stand til å kunne bruke jorda si uten å risikere liv og helse. Det at folk kan bruke jorda uten frykt for ulykker er et av de viktigste resultatene av Norsk Folkehjelps arbeid i Laos.

 

Nyheter fra Laos:

Norsk Folkehjelp med beredskapsstøtte til regjeringen i Laos etter storflom

Ifølge FN er mer enn 130 mennesker savnet og 26 bekreftet omkommet etter at en demning kollapset sør i Laos sist mandag. Norsk Folkehjelp...
29.07.2018 | Ingebjørg Sørenes

USA med gode nyheter i Laos

USA skal bevilge 90 ekstra millioner dollar til rydding av klasevåpen i Laos de neste tre årene. - Laos er svært hardt rammet av klasebom...
08.09.2016 | Ingebjørg Sørenes

De samlet klasebomber for å spille petanque

En liten delegasjon fra Fagforbundet reiste sammen med de nyoppnevnte Laos-ambassadørene Eddie Whyte og Torild Holmedal for å besøke pros...
27.02.2015 | Ingunn Eriksen Fagforbundet

Raske fakta

Laos var et av de første landene som signerte Klasekonvensjonen i 2008. Konvensjonen trådte i kraft i 2010. Laos var dypt involvert i forhandlingene som ledet til konvensjonen og jobber aktivt med å få flere land til å signere konvensjonen.

14 av landets 17 provinser, og opptil en fjerdedel av alle landsbyene i landet, anslås å være hardt rammet av ueksplodert klaseammunisjon og andre eksplosive rester etter krig.

Laos har det høyeste antallet dokumenterte ofre for ulykker knyttet til ueksplodert klaseammunisjon i verden.

Minst 186 forskjellige typer eksplosiver har blitt funnet i Laos.

Rundt 500 kvadratkilometer land er bekreftet rammet av eksplosiver, men det anslås at opptil 1 600 kvadratkilometer land kan være rammet. Det pågår kartlegging for å få en fullstendig oversikt over forekomsten av eksplosiver, noe som vil gjøre det lettere å prioritere hvilke områder som bør ryddes først.

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Statspart