Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

Tadsjikistan erklærte sin uavhengighet 9. september 1991 mens Sovjetunionen var i ferd med å gå i oppløsning. En borgerkrig brøt ut rett etter uavhengigheten og varte fra 1992 til 1997. Siden slutten av krigen har politisk stabilitet og økonomisk hjelp utenifra bidratt til at økonomien har kunnet vokse.

Republikken Tadsjikistan er et fjell-land i Sentral-Asia, med et areal på 143 100 kvadratkilometer og en befolkning på rundt 9 millioner. Landet grenser til Afghanistan i sør, Usbekistan i vest, Kirgisistan i nord, og Kina i øst. Den største etniske gruppen i landet er tadsjikene, som tradisjonelt har holdt til i deler av Afghanistan og Usbekistan, i tillegg til dagens Tadsjikistan.

Norsk Folkehjelps arbeid i Tadsjikistan

I 2009 ble Norsk Folkehjelp invitert av regjeringen i Tadsjikistan og lokale mineryddingsmyndigheter til å bidra til arbeidet med å frigjøre land, inkludert ikke-teknisk kartlegging, teknisk kartlegging og rydding av miner og eksplosiver. Året etter etablerte Norsk Folkehjelp et mineryddingsprogram i landet, og feltoperasjonene begynte mot slutten av 2010. Norsk Folkehjelp ønsker å hjelpe Tadsjikistan med å innfri sine forpliktelser etter artikkel 5 i Minekonvensjonen.

 

Nyheter Tadjikistan:

Landmine skreddersydd for å skade barn

En merkelig dings på bakken vakte de to guttenes nysgjerrighet. Det kunne kostet dem livet. 
15.05.2018 | Alima Marodbekova

Kvinner kan!

Sammen med sine mannlige kolleger i Tadsjikistan fortsetter Norsk Folkehjelps kvinnelige manuelle mineryddingsteam, det første og eneste...
02.10.2014 |

– Jobben gir meg frisk luft, og er bra mot hodepine

Det sier 43 år gamle Tajik Ibodat Halimova fra den lille landsbyen Dusht på grensa til Afghanistan. Hun er godt fornøyd med sin nye jobb...
28.03.2014 | Håkon Ødegaard

Raske fakta

Kun sju prosent av Tadsjikistans areal er dyrkbar jord. Resten av landet består av fjellområder der jordbruk ikke er mulig. Dermed er det ekstra uheldig for næring og økonomisk utvikling at mer enn 8 millioner kvadratmeter av landet mistenkes for å inneholde eksplosive rester etter krig.

Siden 2014 har Norsk Folkehjelp hatt et team med kun kvinnelige mineryddere i Tadsjikistan. Det er det første av sitt slag i hele Sentral-Asia.

Tadsjikistan har noen av de mest høytliggende (3700 moh.) og minst tilgjengelige minefeltene i verden.

Norsk Folkehjelp har frigjort mer enn 7 millioner kvadratmeter land, gjennomført over 100 ryddeoperasjoner, og fjernet og destruert 23 105 antipersonellminer, 993 ueksploderte bomber og 183 rester etter klasebomber i Tadsjikistan.