Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

I tre områder i Tadsjikistan kan vi finne miner og eksplosiver. Sentralt i landet ble minene lagt under borgerkrigen mellom 1992 og 1997. Langs grensen til Usbekistan la den usbekiske hæren miner i 1999/2000 og i tidsrommet 1991–1998 minela russiske styrker grensen mellom Tadsjikistan og Afghanistan. Nesten en halv million mennesker bor i disse minerammede områdene. I 30 prosent av alle rapporterte ulykker har det vært barn involvert.

Tadsjikistan er et av de fattigste landene i Sentral-Asia og har svært lite dyrkbar jord. Miner og eksplosiver gjør landområder utilgjengelige og fratar befolkningen muligheten for å dyrke mat, sende dyr på beite eller ta jorda i bruk for andre produktive formål.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. april 2020

Klasekonvensjonen: Ikke statspart

I 2009 ba tadsjikiske myndigheter Norsk Folkehjelp om hjelp til kartlegging og rydding av miner og eksplosiver i landet. Norsk Folkehjelps mål er å støtte Tadsjikistan slik at de kan innfri det de har forpliktet seg til i Minekonvensjonen.

Pr. september 2013 hadde Norsk Folkehjelp fjernet 11 546 landminer og 214 ueksploderte elementer langs den tadsjikisk-afghanske grensen. Over 1 300 000 kvadratmeter land har blitt frigitt. Nå planlegges operasjoner sentralt i landet.

 

Nyheter Tadjikistan:

Kvinner kan!

Sammen med sine mannlige kolleger i Tadsjikistan fortsetter Norsk Folkehjelps kvinnelige manuelle mineryddingsteam, det første og eneste...
02.10.2014 |

– Jobben gir meg frisk luft, og er bra mot hodepine

Det sier 43 år gamle Tajik Ibodat Halimova fra den lille landsbyen Dusht på grensa til Afghanistan. Hun er godt fornøyd med sin nye jobb...
28.03.2014 | Håkon Ødegaard

Raske fakta

Tadsjikistan er et fjelland og bare sju prosent av landets areal er dyrkbar mark.

Til sammen ti millioner kvadratmeter kan være utrygt på grunn av miner og eksplosiver.  

I 2014 utplasserte Norsk Folkehjelp det første og eneste teamet med kvinnelige mineryddere i landet.

Minefeltene i Tadsjikistan er noen av de mest høytliggende og minst tilgjengelige i verden.