Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

Humanitær nedrustning i Tadsjikistan

Det befinner seg miner og eksplosiver i to områder i Tadsjikistan. Under borgerkrigen, som varte fra 1992 til 1997, ble det lagt ut miner i den sentrale regionen, mens i tidsrommet 1991–1998 minela russiske styrker grensen mellom Tadsjikistan og Afghanistan. Nesten en halv million mennesker bor i disse minerammede områdene. I 30 prosent av alle rapporterte ulykker har det vært barn involvert. Tadsjikistan er blant de fattigste landene i Sentral-Asia, og har svært lite dyrkbar jord. Miner og eksplosiver har gjort landområder lite tilgjengelige og fratar befolkningen muligheten for å dyrke mat, sende dyr på beite eller ta jorda i bruk for andre produktive formål.

I 2009 ba tadsjikiske myndigheter Norsk Folkehjelp om hjelp til kartlegging og rydding av miner og eksplosiver i landet. Vi etablerte et mineryddingsprogram i juli 2010, og var i gang med feltoperasjoner i november samme år. Målet med arbeidet er å støtte Tadsjikistan slik at de kan innfri sine forpliktelser overfor Artikkel 5 i Minekonvensjonen.

 

Nyheter Tadjikistan:

Landmine skreddersydd for å skade barn

En merkelig dings på bakken vakte de to guttenes nysgjerrighet. Det kunne kostet dem livet. 
15.05.2018 | Alima Marodbekova

Kvinner kan!

Sammen med sine mannlige kolleger i Tadsjikistan fortsetter Norsk Folkehjelps kvinnelige manuelle mineryddingsteam, det første og eneste...
02.10.2014 |

– Jobben gir meg frisk luft, og er bra mot hodepine

Det sier 43 år gamle Tajik Ibodat Halimova fra den lille landsbyen Dusht på grensa til Afghanistan. Hun er godt fornøyd med sin nye jobb...
28.03.2014 | Håkon Ødegaard

Raske fakta

Tadsjikistan er et fjelland og bare sju prosent av landets areal er dyrkbar mark.

Til sammen ti millioner kvadratmeter land kan være utrygt på grunn av miner og eksplosiver. Dette får betydelige konsekvenser for livsopphold og økonomisk utvikling i landet.  

I 2014 utplasserte Norsk Folkehjelp det første og eneste teamet med kvinnelige mineryddere i Tadsjikistan. Dette er det eneske kvinnelige ryddelaget i Sentral-Asia.

Tadsjikistan har noen av de mest høytliggende (3700 m.o.h.) og minst tilgjengelige minefeltene i verden.

Fra 2001 til januar 2018 har Norsk Folkehjelp frigjort mer enn 6 millioner kvadratmeter land, gennomført 94 operasjoner og fjernet og destruert 22 681 antipersonellminer, 827 blindgjengere og 120 klasevåpen.